מסלול כללי

​אחד מבין ארבעה מסלולי ההשקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן החיסכון למשרתי צבא הקבע,
מסלול כללי בו משקיעה החברה כ- 33% מסך נכסי המסלול במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.
מסלול ראשי ומוגדר כמסלול ברירת המחדל של הקרן.

 • כ- 33% מהנכסים מושקעים במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות

תשואות מסלול כללי (438) (נכון לתאריך 30/06/2022) לתשואות כל המסלולים

 • -6.76% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -1.09% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.02% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.54 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • למי מיועד המסלול?

  תיק משולב מניות ואגרות חוב, המנוהל על פי שיקול דעת מנהל ההשקעות, המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסים באמצעות מנהל השקעות.

  מדיניות השקעה

  ע"פ מדיניות ההשקעה המוצהרת לשנת 2018, משקיעה החברה כ-35% מנכסי המסלול במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות, כאשר טווח הסטייה האפשרי ממדיניות ההשקעה המוצהרת בהשקעה במניות עומד על 6%+/-. מדיניות ההשקעה המפורטת הינה בכפוף להוראות דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות אשר עשויות להשתנות מעת לעת.

כלים נוספים