​​​קרן החיסכון לצבא הקבע היא קרן השתלמות המיועדת למשרתי הקבע, גמלאי צה"ל ובני זוגם. 
הקרן הינה מסלולית ומונה ארבעה מסלולי השקעה שונים. קשת המסלולים במסגרת קרן השתלמות אחת מאפשרת גמישות ומעבר בין אפיקי השקעה באופן קל ומהיר (עד שלושה ימי עסקים), בהתאם לרצונותיך ולציפיותיך בשוק ההון.​

קרן החיסכון לצבא הקבע - כללי

אחד מבין שלושה מסלולי ההשקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן החיסכון למשרתי צבא הקבע. מסלול כללי בו משקיעה החברה כ- 33% מסך נכסי המסלול במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות. מסלול ראשי ומוגדר כמסלול ברירת המחדל של הקרן..

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/04/2022)
 • -2.4% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 6.01% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 6.92% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 6.14% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.31 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

קרן החיסכון לצבא הקבע- מנייתי

אחד מבין שלושה מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן החיסכון לצבא הקבע. מסלול מתמחה בו מושקעים נכסי הקופה במניות בארץ ובחו"ל.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/04/2022)
 • -4.51% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 8.39% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 10.49% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 8.95% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 14.07 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

קרן החיסכון לצבא הקבע- ללא מניות

אחד מבין שלושה מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן החיסכון לצבא הקבע. מסלול בו מושקעים נכסי הקופה ללא חשיפה למניות. כ- 75% מסך נכסי המסלול מושקעים באג"ח ממשלתי.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 30/04/2022)
 • -3.31% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -0.13% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.13% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.3% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.28 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button