פוליסת הביטוח אחריות מקצועית - רופאי שיניים מכסה את המבוטחים בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית. כמו כן, הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.​

 • כיסוי הוצאות חבות בגין נזקים שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית של רופא שיניים
 • אפשרות הרחבה לכיסויי 'מעשה השומרוני הטוב', אחריות צולבת והגנה בפני הליכים פליליים / משמעתיים, הגנה על שמו הטוב של המבוטח והגנת הפרטיות
 • כיסוי הוצאות הגנה משפטית
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  ​פוליסה זו מיועדת לרופאי שיניים, החשופים לתביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.
  הביטוח יכול לכלול גם את אחריותה המקצועית של סייעת לרופא השיניים ו/או שיננית במסגרת עיסוקן כאמור אצל המבוטח, ואשר מועסקות על-ידו בתקופת הביטוח.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מאפשרת לך לקבל החזר הוצאות חבות שעלולות לחול עליך בשל תביעה משפטית בגין הפרת חובה מקצועית שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה שנעשו על-ידך, על-ידי קודמך או על-ידי כל אדם שהועסק או מועסק על-ידך או על-ידי קודמך.
  כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.
  פוליסת זו יכולה להירכש כמוצר עצמאי, אך על-מנת לקבל כיסוי מרבי מפני מבחר הסיכונים הקיימים לעסק שלך, אנו ממליצים לך לשלב ביטוח זה ככיסוי נוסף במסגרת פוליסה מקיפה לעסק שלך.

   הרחבות נוספות

  • הרחבה ל"מעשה השומרוני הטוב":
   כיסוי לפעולות שעשה המבוטח, תוך מתן טיפול רפואי בזירת התרחשות של מצב חירום רפואי, תאונה או אסון, שביצע המבוטח כאשר נכח במקום במקרה או כשנתן מענה לקריאת מצוקה.
  • אחריות צולבת:
   פוליסה זו תחול בנפרד על כל מבוטח יחיד, אך ורק בשמו של המבוטח היחיד ובאופן עצמאי מקיומו של מבוטח אחר.
  • הרחבה להגנה בפני הליכים פליליים / משמעתיים, הגנה על שמו הטוב של המבוטח והגנת הפרטיות:
   הפוליסה מורחבת לכיסוי הגנה בפני הליכים פליליים, משמעתיים, הגנה על שמו הטוב של המבוטח, תביעה כנגד המבוטח בעילה של הגנת הפרטיות, הליכים על-פי פקודת רופאי השיניים, כולל הליכים הנוגעים ליחסי עובד-מעסיק בקשר עם עבודתם.

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו. אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח.

   

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף