פוליסת ביטוח כלי שייט מעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים לכלי השייט, לרכוש ולשטים בו וכיסוי הוצאות בגין האחריות החוקית החלה על בעל כלי השייט כלפי צד שלישי.
הפוליסה מיועדת לבעלי כלי שייט מסחרי או פרטי ומאפשרת לך לשוט עם שקט נפשי.​

 • כיסוי הוצאות בגין נזקים לכלי השייט, לרכוש ולשטים בו
 • כיסוי הוצאות בגין חבות משפטית כלפי צד שלישי
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לבעלי כלי שייט מסחריים וכלי שייט המשמשים לעבודה בים, כגון: דוברות, מחפרים ימיים וכדומה.
  כמו כן, הפוליסה מיועדת לבעלי כלי שייט פרטיים, כמו יכטות ואופנועי ים.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מכסה מגוון סיכונים לכלי השייט או סיכוני חבויות של בעל כלי השיט או מפעיליו, ובכלל זה ביטוח הנוסעים והאחריות החוקית של בעל כלי השייט כלפי צד שלישי*.
  הפוליסות בביטוח כלי שייט מנוסחות לפי הנוסח המקובל בתחום, שהוצע על-ידי חתמי לונדון.

  * בהתאם לתקנות הנמלים חובה לרכוש ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין תביעות נזקי גוף ורכוש.

  איך מצטרפים?

  באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו. אם אין לך סוכן ביטוח, פנה לשירות הלקוחות של הראל ואנו נפנה אותך לסוכן ביטוח.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף