>

​​פוליסת ביטוח כלי שייט מעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים לכלי השייט, לרכוש ולשטים בו וכיסוי הוצאות בגין האחריות החוקית החלה על בעל כלי השייט כלפי צד שלישי.
הפוליסה מיועדת לבעלי כלי שייט מסחרי או פרטי ומאפשרת לך לשוט עם שקט נפשי.​

  • כיסוי הוצאות בגין נזקים לכלי השייט, לרכוש ולשטים בו
  • כיסוי הוצאות בגין חבות משפטית כלפי צד שלישי

כלים נוספים