>

פוליסת ביטוח ניסויים קליניים נדרשת בעבור כל ניסוי קליני המאושר על-ידי ועדת הלסינקי, בהתאם לנוהלי משרד הבריאות. הפוליסה מעניקה לך כיסוי במקרה של תביעת נזיקין של המשתתפים בניסוי או של צד שלישי.

הפוליסה כוללת כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות מסוג זה, ומכסה את אחריותו של יזם או מממן הניסוי, וכן את אחריותם של כל המעורבים בניסוי.​

 • כיסוי הוצאות חבות במקרה של תביעת נזיקין של משתתף/ים בניסוי או של צד שלישי
 • כיסוי הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לחברות תרופות, למוסדות אקדמיים ולכל חברה או גוף המצוי בשלב פיתוח מוצר, תכשיר או מיכשור שייעודם הוא שימוש על בני אדם.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מאפשרת לך לקבל החזר הוצאות חבות שעלולות לחול עליך בשל תביעה משפטית בגין השתתפות בניסוי, או על-ידי כל צד שלישי שהיה בקשר עם הניסוי. כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.

  איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

   

כלים נוספים