>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מעניקה כיסוי מקיף למגוון סיכונים הקיימים בעת ביצוע עבודות קבלניות בעסק, החל משלב ההקמה, דרך ביצוע עבודות עפר ותשתיות וכלה בביטוח רכוש ואחריות כלפי צד ג' עבור נזקים העלולים להיגרם במהלך העבודות.​

  • ביטוח כל הסיכונים לרכוש המוקם, לרבות ציוד קל לבנייה, מבני עזר וחומרים
  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מפני נזקים הנגרמים כתוצאה מעבודות ההקמה
  • אחריות מעסיקים מפני נזקים הנגרמים כתוצאה מעבודות ההקמה

כלים נוספים