>

​​​​​​​​​​​​​​פוליסת ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים מעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד אלקטרוני בעסק שלך, כגון: מחשבים, שרתים, מרכזיות טלפון, תוכנות ועוד. במקרים של נזק פתאומי ובלתי צפוי לציוד או אובדן בעקבות פריצה או גניבה, מעניקה הפוליסה פיצוי כספי חד-פעמי ובכך מאפשרת הגנה מפני הפסדים כספיים גדולים העלולים להיגרם בשל העלויות הגבוהות של ציוד זה.

ניתן לרכוש פוליסה זו באופן עצמאי או לכלול אותה כפרק נוסף בביטוח רחב ומקיף יותר לעסק.

  • כיסוי לציוד האלקטרוני והמחשבים בעסק מפני תאונה, גניבה, שבר, שריפה ונזקים נוספים
  • אפשרות הרחבה לכיסוי הוצאות שחזור מידע שאבד, הוצאות תפעול עד לתיקון הנזק ועוד

כלים נוספים