אחריות מעסיקים הינה פוליסת ביטוח לעסק, המעניקה לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין המוגשת על-ידי עובדים בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם. הכיסוי הניתן גבוה מסכומי הפיצוי הניתנים במסגרת הכיסוי שמעניק הביטוח הלאומי. בנוסף, מכסה הפוליסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.​

  • כיסוי הוצאות חבות בגין אירוע תאונתי או מחלת מקצוע של עובד/ת
  • כיסוי הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף