​​​​אחריות מעסיקים הינה פוליסת ביטוח לעסק, המעניקה לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין המוגשת על-ידי עובדים בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם. הכיסוי הניתן גבוה מסכומי הפיצוי הניתנים במסגרת הכיסוי שמעניק הביטוח הלאומי. בנוסף, מכסה הפוליסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.​

  • כיסוי הוצאות חבות בגין אירוע תאונתי או מחלת מקצוע של עובד/ת
  • כיסוי הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה

​להצטרפות לפוליסה ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך או לשירות הלקוחות של הראל.

כלים נוספים

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף