​פוליסת ביטוח אחריות בעל מוסך כלפי צד ג' מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה בגין הוצאות הנגרמות בשל אחריות בעל המוסך המבוטח לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד ג', על-פי פקודת הנזיקין.
בנוסף, כוללת הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית העלולות להגיע לסכומים גבוהים בגין תביעות אלו, כל זאת בפרמיה משתלמת עבורך.​

 • כיסוי הוצאות חבות בשל אירוע תאונתי בלתי צפוי
 • כיסוי עבור הוצאות משפטיות
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לבעלי מוסכים החשופים במידה זו או אחרת לתביעות מצד ג', כגון לקוחות או מבקרים במוסך, בגין נזקים הקשורים או הנובעים מתיקון, מטיפול וממתן שירות לכלי רכב מנועי במוסך.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסה זו מעניקה לך כיסוי הוצאות חבות שעלולות לחול עליך בשל אירוע תאונתי בלתי צפוי במוסך שלך. 
  בנוסף, הפוליסה כוללת כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.

  איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף