>

​​​​​​​​​​​​​​​​פוליסת ביטוח אחריות בעל מוסך כלפי צד ג' מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה בגין הוצאות הנגרמות בשל אחריות בעל המוסך המבוטח לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד ג', על-פי פקודת הנזיקין.
בנוסף, כוללת הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית העלולות להגיע לסכומים גבוהים בגין תביעות אלו, כל זאת בפרמיה משתלמת עבורך.​

  • כיסוי הוצאות חבות בשל אירוע תאונתי בלתי צפוי
  • כיסוי עבור הוצאות משפטיות

כלים נוספים