>

ביטוח אחריות אינטרנט מיועד לחברה, לעסק או למפעל המפעיל אתר אינטרנט המשמש אותו לצורכי פרסום ומידע וגם לצרכים עסקיים, כגון: קבלת הזמנות, הזמנת מוצרים, ביצוע עסקאות שונות ועוד. ​

 • כיסוי בגין נזקים עצמיים, כמו אובדן רווחים עקב הפרעה לפעילות האתר, אובדן קניין רוחני והוצאות יחסי ציבור
 • כיסוי נזקים לצד שלישי, כמו חבות בגין מעשה שלא כדין בפרסום
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח אחריות אינטרנט מיועדת לחברות ולעסקים המפעילים אתר אינטרנט לצורכי פרסום ומידע וגם לצרכים עסקיים, כגון: קבלת הזמנות, הזמנת מוצרים, ביצוע עסקאות שונות ועוד.

  עיקרי הפוליסה

  עיקרי הכיסוי הביטוחי כוללים שני סעיפים:
  1. נזק עצמי - אובדן רווחים שנגרם למבוטח עקב מקרה הביטוח אשר גרם להפסקה או להפרעה בשירות/ים הניתנים באתר, להוצאות בגין אובדן קניין רוחני ולהוצאות יחסי ציבור לצמצום פרסום שלילי עקב מקרה הביטוח.
  2. נזק לצד שלישי - כולל בין היתר חבות בגין מעשה שלא כדין בפרסום, למשל: השמצה, הוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, הפרה שלא במתכוון של זכויות יוצרים ועוד.
  במסגרת הביטוח ניתן להרכיב פרקי כיסוי שונים בהתאם לסיכונים להם חשוף מפעיל האתר ובהתאם לצרכים הייחודיים של החברה או העסק.

  איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים