>

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות מעניק לך כיסוי מקיף והגנה רחבה במקרים של תביעת צד שלישי, המוגשת בגין הפרת חובה מקצועית, טעות, מחדל או השמטה של מידע מקצועי, לרבות בגין אי-נאמנות עובדים.​

 • כיסוי הוצאות משפטיות במקרה של תביעת חבות כנגד יועצי השקעות בגין הפרת חובתם המקצועית, רשלנות וגרימת נזק ללקוח
 • ​למי מיועדת הפוליסה?

  יועצי השקעות, מנהלי תיקי השקעות ומנהלי קרנות חשופים לתביעות משפטיות בגין הפרת חובתם המקצועית, רשלנות וגרימת נזק ללקוחות במסגרת עבודתם.
  תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות של רשות ניירות הערך קובעות כי על יועצי השקעות לרכוש ביטוח חבות, אשר יעניק להם הגנה בגין מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח.

  עיקרי הפוליסה

  הפוליסה מעניקה למבוטח החזר הוצאות עבור הגנה משפטית מפני תביעה של גורם מצד שלישי כנגדו בגין הפרה של חובות מקצועיות, טעויות, רשלנות, מחדל ועוד. הפוליסה תקפה עבור תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.
  ניתן לשלב ולהתאים לפוליסה תוספות ושינויים על פי הצרכים שלך, זאת על-מנת להבטיח לך הגנה מרבית ושקט נפשי במקרה הצורך.

  איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים