ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות מעניק לך כיסוי מקיף והגנה רחבה במקרים של תביעת צד שלישי, המוגשת בגין הפרת חובה מקצועית, טעות, מחדל או השמטה של מידע מקצועי, לרבות בגין אי-נאמנות עובדים.​

  • כיסוי הוצאות משפטיות במקרה של תביעת חבות כנגד יועצי השקעות בגין הפרת חובתם המקצועית, רשלנות וגרימת נזק ללקוח

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף