>

פוליסת ביטוח אבדן רישיון הינה פוליסת ביטוח, שמותאמת באופן ייחודי לרופאים, ומעניקה להם הבטחת הכנסה חודשית במקרה של שלילת רישיון על-ידי הרשויות, המונעת מהם לעסוק במקצועם.
מומחי הביטוח לעסקים של הראל יסייעו לך להרכיב את פוליסת ביטוח אובדן הרישיון המתאימה ביותר לצרכים המקצועיים שלך ויעמדו לצדך במקרה הצורך, בשביל השקט הנפשי שלך.​
 • פיצוי חודשי בגובה 75% מההכנסה החודשית המוצהרת במקרה של שלילת רישיון לרופא, לרוקח ולאופטומטריסט
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסת ביטוח אבדן רישיון מיועדת לרופאים, העומדים בפני סיכונים לשלילת הרישיון לעסוק ברפואה על-ידי הרשויות המוסמכות.
  במקרים בהם נשלל רישיונו של רופא, עלול להיגרם לו נזק כלכלי משמעותי עקב אובדן הכנסה.

  עיקרי הפוליסה

  הפוליסה מעניקה הבטחת הכנסה במקרה של שלילת רישיונך על-ידי הרשויות המוסמכות לכך, כתוצאה מהפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב, אשר התרחשה בתקופת הביטוח ושמקורה ברשלנות, במחדל, בטעות או בהשמטה במסגרת עיסוק במקצועך.
  הבטחת ההכנסה כוללת, בין היתר, פיצוי חודשי בגובה הנקבע בפוליסה המלאה ובתקרה של 75% מההכנסה החודשית הממוצעת המוצהרת.


  איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים