>

​​​​​​​​​​​​​​​​​פוליסה לביטוח נאמנות עובדים מכסה את המבוטח מפני נזק כספי ישיר אשר נגרם לעסק כתוצאה ממעילה של עובד, שבוצעה מתוך כוונה לגרום לעסק נזק, או לחילופין, להשיג למועל ו/או לאחרים טובות הנאה.
הכיסוי מוגבל לסכום גבול האחריות הנקוב בפוליסה.​

  • כיסוי נזק ישיר שנגרם עקב מעילת עובדים​

כלים נוספים