>

פוליסת ביטוח אחריות מדיה מעניקה לחברות העוסקות בתחום התקשורת והפרסום הגנה רחבה מפני תביעות, כגון: הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה ועוד. הפוליסה מאפשרת לארגון להתנהל בצורה שוטפת ועם שקט נפשי, מבלי לחשוש מתביעות שעלולות לגרום לשיתוק החברה בשל הנטל הכלכלי הכבד שנלווה להן בדרך כלל.​

 • כיסוי אחריותה החוקית של חברת המדיה בתביעות של צד שלישי בגין מחדל, טעות או השמטה בפרסום
 • למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לחברות מדיה החשופות לסיכונים של חברה המפרסמת מידע בציבור, כגון: פרסום באתרי אינטרנט, פרסום במסכי חוצות ועוד.

  עיקרי הפוליסה

  הביטוח מכסה את אחריותה החוקית של החברה המפרסמת בתביעות של צד שלישי כנגדה, בשל מעשה מחדל, טעות או השמטה שבוצעו או שנטען שבוצעו על-ידי החברה.

  מרכיבים אופייניים לתביעות כגון אלו הינו, למשל:

  • הוצאת דיבה
  • השמצה
  • לשון הרע
  • הפרה שלא במתכוון של זכויות יוצרים
  • הפרה שלא במתכוון של סימני מסחר
  • חדירה שלא במתכוון לצנעת הפרט

  איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.


  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, ייגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים