>

פוליסת ביטוח זיהום מעניקה לך הגנה רחבה במקרה של זיהום תאונתי ובלתי צפוי ובמקרה של זיהום סביבתי מצטבר הנגרם מתיעוש, מתחנות דלק ועוד. ​

 • כיסוי מפני נזקי רכוש וגוף שנגרמו בעקבות אירוע זיהומי
 • כיסוי עבור אירוע זיהומי קיים, שאינו ידוע, וגם עבור אירוע זיהומי עתידי
 • ​​למי מיועדת הפוליסה?

  פוליסה זו מיועדת לעסקי מסחר ותעשייה, כגון מפעלי ייצור, אתרי פסולת, תחנות דלק ועוד, אשר במהלך ביצוע עבודות ייצור חושפים את היזם בפני אחריות משפטית וכספית, כלפי לקוח או כלפי צד שלישי, במקרה של אירוע זיהומי.

  עיקרי הפוליסה

  פוליסת ביטוח זיהום מעניקה לך כיסוי מפני נזקים אפשריים לגוף או לרכוש אחר, לרבות הוצאות ניקוי באתר או מחוצה לו. הפוליסה כוללת כיסוי עבור אירוע זיהומי קיים שאינו ידוע לך וגם עבור אירוע זיהומי חדש שאירע לך לאחר תחילת הביטוח. באפשרותך לרכוש פוליסה לתקופת ביטוח של יותר משנה.

  איך מצטרפים?

  ​באפשרותך להצטרף לפוליסה באמצעות סוכן הביטוח שלך, שיסייע לך בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך ולרצונותיך. בתהליך זה תתבקש למלא טופס הצעה לביטוח ולהעבירו אלינו.  ​​הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

כלים נוספים