>

​​​​​​​​​​​​​​​​​פוליסת אחריות המוצר מעניקה לך כיסוי מפני נזקי גוף או רכוש הנגרמים לצד שלישי, כתוצאה מאירוע תאונתי שנגרם בעקבות השימוש במוצרים המיוצרים או משווקים על-ידך, וכן הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו. 

  • כיסוי בגין חבות כספית עקב נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי בשל שימוש במוצר
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית

כלים נוספים