>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ביטוח אחריות מקצועית מעניק לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין של צד ג', כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית. בנוסף, כוללת הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.

  • החזר הוצאות בגין חבות מקצועית, שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה
  • כיסוי עבור הוצאות משפטיות

​למידע נוסף ולהצטרפות, פנו לסוכן הביטוח או לשירות הלקוחות של הראל.

כלים נוספים