​פוליסת חבות כלפי צד שלישי הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה לך כיסוי בגין אחריות העסק המבוטח לנזקי גוף ולנזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי, על-פי פקודת הנזיקין. בנוסף, מעניקה הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטיות בגין תביעות אלו. 

  • כיסוי הוצאות חבות בשל נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי
  • כיסוי עבור הוצאות משפטיות

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף