>

​​​​פוליסת ביטוח צ.מ.ה. (ציוד מכני הנדסי) מעניקה לך אפשרות לבטח כלים מכניים ממונעים כגון ציוד לעבודות עפר, ציוד לסלילת כבישים ו/או כלים המורכבים על כלי רכב כגון משאבות, מנופים וציוד הרמה. הכיסוי הינו בגין נזק תאונתי כלשהו לציוד הכבד שאירע בגבולות מדינת ישראל.​

  • כיסוי לציוד בגין נזק שארע כתוצאה מתאונה, מגורמים חיצוניים או כתוצאה מאש
  • אפשרות להרחבות נוספות בעלות נוספת

כלים נוספים