>

ביטוח צ.מ.ה הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד מכני הנדסי, כגון: מנופים, משאבות בטון, בובקטים וכדומה. במקרים של נזק פתאומי ובלתי צפוי לציוד או אובדן בעקבות פריצה או גניבה, מעניקה הפוליסה פיצוי כספי חד-פעמי בגין הנזק, ובכך מאפשרת הגנה בפני הפסדים כספיים גדולים העלולים להיגרם בשל העלויות הגבוהות של ציוד זה.

ניתן לרכוש פוליסה זו באופן עצמאי או לכלול אותה כפרק נוסף בביטוח רחב ומקיף יותר לעסק.

  • כיסוי מפני נזק תאונתי לציוד מכני הנדסי, הן בזמן העבודה והן בזמן השהייה בשטח
  • אפשרות הרחבה לכיסוי מפני נזקי טבע
    ורעידת אדמה וכיסוי מפני נזק לרכוש של צד ג'

כלים נוספים