>

כתב שירות זה מעניק לך שירות רכב חלופי במקרים של תאונה או גניבה.

השירות ניתן בכפוף לתנאי כתב השירות ולמצוין במפרט הפוליסה

לצפייה בתנאי הפוליסה שברשותכם לחצו כאן

​פנה לספק השירות המוגדר בפוליסה שלך:


שגריר - מוקד שירות ארצי הזמין עבורך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור), בטלפון: 03-5578888 או 8888*.


דרכים - מוקד שירות ארצי הזמין עבורך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור), בטלפון 2008* או 03-5761205.