כמבוטח באחת מפוליסות הביטוח המקיף לרכב של הראל הכוללת כיסוי לרכב חלופי, באפשרותך לפנות למוקד ספק השירות המופיע בפוליסה שברשותך ולקבל רכב חלופי במקרים המוגדרים בפוליסה ובכפוף לתנאיה. ​

רוצים לישון בשקט? עם ביטוח דירה זה אפשרי!
למידע נוסף

​כתב שירות זה מעניק לך שירות רכב חלופי במקרים של תאונה או גניבה ובכפוף לתנאי הפוליסה שברשותך.

​ככלל, מומלץ שתפנה לסוכן הביטוח שלך כדי שיסייע לך לבדוק את זכאותך ולאתר את ספק השירות המתאים לפי הפוליסה שברשותך.

באפשרותך לבחור אחד מספקי השירות לפי רשימת הספקים שבהסכם עמנו. לפני הפנייה לספק השירות ודא שהשירות והספק מוגדרים במסגרת הפוליסה שלך.

​פנה לספק השירות המוגדר בפוליסה שלך:


שגריר - מוקד שירות ארצי הזמין עבורך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור), בטלפון: 03-5578888 או 8888*.


זברה - מוקד שירות ארצי הזמין עבורך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור), בטלפון: 2113*.


דרכים - מוקד שירות ארצי הזמין עבורך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור), בטלפון 2008* או 03-5761205.

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה