השירות כולל החלפת שמשות שבורות או סדוקות ברכבך בשמשות חדשות.

השירות ניתן בכפוף לתנאי כתב השירות ולמצוין במפרט הפוליסה

לצפייה בתנאי הפוליסה שברשותכם לחצו כאן

שירות תיקון או החלפת שמשה ברכב ניתן על-ידי:

אילן קארגלאס - מוקד שירות ארצי זמין לרשותך בטלפון 03-6534444

אוטו גלאס - 03-6507777

דרכים זגגות לרכב - 2008* , 03-5761205