כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל,  הכוללת כיסוי לניתוחים בחו"ל, באפשרותך לבצע ניתוח על-ידי מנתח פרטי לפי בחירתך, בבית חולים פרטי בחו"ל, בהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

במסגרת התהליך ולפני ביצוע הניתוח בחו"ל תתבקש תחילה לקבל מאתנו אישור לכיסוי, למלא טופס בקשה ולצרף את הקבלות והמסמכים הרפואיים הרלוונטיים.​

גם בהגשת תביעות בביטוח הרפואי עוברים ל- on-line. פשוט יותר, זמין יותר, מהיר יותר.
להגשת תביעה

​במקרה בו רופא מומחה בישראל קבע שאתה זקוק לניתוח בחו"ל, פנה אלינו לפני ביצוע הניתוח כדי לוודא מראש את ההחזר הכספי עבור הניתוח. הפנייה אלינו היא תנאי הכרחי לאישור זכאותך להחזר כספי.

לפני הגשת הבקשה, אנא ודא שמצויים ברשותך:

  • המסמכים הרפואיים המפרטים את מהות הניתוח בחו"ל, וכן באיזה מרכז רפואי בחו"ל הנך מבקש לבצעו
  • מכתב הזמנה מבית החולים בחו"ל לביצוע הניתוח
  • הערכת מחיר לביצוע הניתוח מבית החולים ומהמנתח בחו"ל

לאחר הניתוח ולצורך הגשת הבקשה להחזר כספי, תתבקש להכין את המסמכים האלה:

  • דוח סיכום ניתוח
  • מכתב שחרור
  • קבלות ומסמכים שלאחר הניתוח

בהמשך התהליך ייתכן ותתבקש להציג מסמכים נוספים.

באפשרותך להגיש את הבקשה On-line, באמצעות התחברות לאזור המידע האישי באתר הראל ובחירה באפשרות "הגשת תביעה חדשה". בדרך זו תוכל לשלוח לנו את המסמכים הרלוונטיים בקלות ובמהירות.

לחלופין, באפשרותך למלא את טופס התביעה (חלקים א' ו-ב') המופיע בתחתית עמוד זה, לצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים ולשלוח אותם אלינו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, אשר ילווה אותך בתהליך ויטפל עבורך במקרה הביטוח מול הראל

בפקס, למספר: 03-7348166

תוכל לוודא את הגעתו באמצעות האתר או בפנייה למוקד המענה הממוחשב העומד לרשותך 24 שעות ביממה, בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. בקשות שיתקבלו לאחר השעה 15:00 יעודכנו ביום העבודה הבא.
בדואר אלקטרוני, לכתובת: tvbriut@harel-ins.co.il
בדואר, לכתובת: רחוב אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802, לידי הראל חברה לביטוח, אגף תביעות בריאות וחו"ל

במסרון, למספר 052-3235121

​לאחר הגשת הבקשה, אנו נבחן את זכאותך לכיסוי עבור הניתוח על פי תנאי הפוליסה שברשותך. לאחר אישור הפנייה, נפנה למרכז הרפואי בחו"ל לתיאום הניתוח, נעביר אליו את הערבויות הכספיות הנדרשות, ונסדיר מולו את התשלום לאחר ביצוע הניתוח.

במקרים מועטים, אין לנו אפשרות להתחייב ישירות מול המרכז הרפואי בחו"ל למימון עלות הניתוח, בדרך כלל, מסיבות הקשורות במרכז עצמו. לדוגמה, אם המרכז הרפואי אינו מאשר התחייבויות כספיות מגורמים בחו"ל. במקרה כזה יהיה עליך לשלם עבור הניתוח ולשלוח אלינו את הקבלות לצורך קבלת החזרים. תוכל להעביר את המסמכים באמצעות הפקס או הדואר, לפי הפרטים שצוינו לעיל.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באחת הדרכים הבאות:

  • באמצעות התחברות לאזור המידע האישי שלך באתר הראל וכניסה לעמוד התביעות שלי
  • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון: 2735*
  • באמצעות סוכן הביטוח שלך