>

​​​​​​כמבוטח בפוליסת ביטוח הבריאות של הראל הכוללת כיסוי ביטוחי לפיצוי בגין גילוי מחלה קשה, באפשרותך לקבל סכום כספי חד-פעמי, במקרים הקבועים בפוליסה. סכום זה יאפשר לך להתמודד טוב יותר עם המצב הבריאותי החדש ועם ההוצאות הנלוות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה. כך תוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.

פעל בהתאם להנחיות מדריך זה לצורך הגשת בקשה לפיצוי בגין גילוי מחלה קשה.


היום מגישים תביעת בריאות בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
להגשת תביעה

לפני הגשת הבקשה, יש לקרוא ביסודיות את ההנחיות הכתובות בתחילת טופס התביעה הרלוונטי עבורכם
את הטופס תוכלו למצוא בתחתית עמוד זה

​להגשת הבקשה באמצעות האתר לחצו כאן. הדרך המומלצת, הקלה והנוחה ללא צורך בהדפסה ומילוי ידני של טפסים

לחלופין, באפשרותך להדפיס את טופס התביעה הרלוונטי עבורך שנמצא בתחחית עמוד זה, למלא אותו ולהעבירו אלינו באחת מן הדרכים הבאות:

בדואר אלקטרוני, לכתובת: tvbriut@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348166

במסרון, למספר 052-3235121

באמצעות סוכן הביטוח שלך, אשר ילווה אותך בתהליך.  לבדיקת פרטי הסוכן שלך היכנס לאזור המידע האישי

בדואר, לכתובת: רחוב אבא הלל 3, ת"ד 10952 רמת גן, מיקוד 5252202, לידי הראל חברה לביטוח, אגף תביעות בריאות

תוכל לוודא את הגעת הבקשה שנשלחה בדואר אלקטרוני או פקס באמצעות המערכת לבדיקת קבלת מסמכים שבאתר, או באמצעות פנייה למענה קולי ממוחשב הפעיל 24 שעות ביממה, במספר: 1-700-70-28-70.

השירות ניתן שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות שלנו בטלפון *2750 בשעות פעילות  המוקד

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בדרכים הבאות:

  1. ​אזור המידע האישי שלך באתר
  2. ב​אמצעות סוכן הביטוח שלך

​​​​תשובה לבקשה תישלח אליך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים המבוקשים.