כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות בהראל, באפשרותך לקבל פיצוי כספי או החזר כספי במצבים רפואיים שונים המכוסים במסגרת הפוליסה שברשותך ובכפוף לתנאיה.
לנוחיותך, העמדנו לרשותך מספר מדריכים שיאפשרו לך לממש את זכויותיך בקלות וביעילות, בהם תמצא מידע על תהליך הגשת התביעה, מסמכים נדרשים, אמצעי ההתקשרות עמנו והדרכים לבדיקת סטטוס התביעה.

החזר כספי בגין טיפולים / בדיקות / התייעצויות

כמבוט​ח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללות כיסוי בגין טיפולים / בדיקות / התייעצויות, באפשרותך לבצע את הטיפול / הבדיקה / ההתייעצות ולקבל החזר כספי עבורם, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך.

button

ניתוח בבית חולים פרטי

ביטוח הבריאות של הראל מבטיח כי בשעת הצורך ניתן לקבל את הטיפול הרפואי הפרטי המתקדם והטוב ביותר בישראל. הפוליסה מעניקה לך כיסוי לביצוע ניתוח בבית חולים פרטי בארץ על-ידי מנתח פרטי, לפי בחירתך.

button

בקשה להחזר כספי בגין רכישת תרופות מיוחדות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי לתרופות מיוחדות שאינן כלולות בסל הבריאות הציבורי, ובמידה והנך זקוק לתרופות מיוחדות שאינן מכוסות במסגרת סל הבריאות, באפשרותך לרכוש אותן ולקבל החזר כספי בגין רכישתן. במקרים מיוחדים רכישת התרופה תבוצע ישירות על-ידינו.

button

בקשה להחזר כספי בגין ניתוחים בחו"ל

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי לניתוחים בחו"ל, באפשרותך לבצע ניתוח על-ידי מנתח פרטי לפי בחירתך, בבית חולים פרטי בחו"ל, בהתאם לתנאי הפוליסה שלך. במדריך זה מידע מפורט לגבי תהליך האישור המוקדם של הבקשה וקבלת החזר ההוצאות, במידת הצורך.

button

בקשה להחזר כספי בגין השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, באפשרותך לבצע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ולקבל החזר כספי בגין הטיפולים, בכפוף לתנאי הפוליסה. פנייתך אלינו בטרם ביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד, ואף בטרם יצירת קשר עם גורם כלשהו בחו"ל, תבטיח מימוש מלא של זכויותיך, בכפוף לתנאי הפוליסה שלך.

button

ניתוח בבית חולים ציבורי

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות הפרטיות של הראל, הכוללת סעיף פיצוי בגין ניתוח בבית חולים ציבורי, באפשרותך לקבל סכום כספי חד-פעמי לאחר ביצוע ניתוח בבית חולים ציבורי, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך. לתשומת לבך, הכיסוי קיים רק בפוליסות פרט שנרכשו עד ה- 31.12.2013, או בפוליסות קבוצתיות שחודשו עד לתאריך זה

button