איתור מנתחים בהסכם

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות בהראל הכוללות כיסוי לניתוחים פרטיים, באפשרותך לחפש ולאתר מנתח שבהסכם עם הראל לצורך ביצוע ניתוח פרטי המכוסה בפוליסה שברשותך.

button

מחשבון תגמולי ביטוח בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות בהראל באפשרותך להשתמש במחשבון תגמולי הביטוח על מנת שתוכל להעריך מה סכום הפיצוי הכספי שתקבל במקרה של ניתוח בפוליסות ביטוח בריאות שברשותך.

button

איתור רופאים בהסכם

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות בהראל, הכוללות כיסוי להתייעצות עם רופא מומחה, באפשרותך לחפש ולאתר רופא מומחה שבהסכם עם הראל לצורך התייעצות בהשתתפות עצמית, שתשולם ישירות לרופא.

button

עצמאים, איך שלא תסתכלו על זה, אתם מרוויחים: הפקידו לקרן הפנסיה עד לסוף 2019 ותיהנו מהטבת מס

לפרטים נוספים ולהפקדה