>

מחשבון תגמולי בריאות

כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הבריאות בהראל באפשרותך להשתמש במחשבון תגמולי הביטוח על מנת שתוכל להעריך מה סכום הפיצוי הכספי שתקבל במקרה של ניתוח בפוליסות ביטוח בריאות שברשותך.
ניתן למצוא את המחשבון במידע האישי שלך תחת אזור ניתוחים בהקשה על סמל ה-i.

כלים נוספים