הכיסוי מעניק אפשרות לבצע טיפולים מתחום הרפואה המשלימה אצל נותני שירות שבהסכם עם הראל, בכפוף להפניה בכתב מרופא בשל מצב רפואי

כלים נוספים