​​​​בעת לקיחת הלוואה נוספת למשכנתא, באפשרותך להגדיל את סכום הביטוח באמצעות הגשת טופס הצטרפות לביטוח חיים למשכנתה.
לידיעתך, בגין הסכום הנוסף תופק עבורך פוליסה חדשה
​אנא פעל בהתאם להנחיות במדריך זה להגדלת סכום הביטוח בפוליסת חיים למשכנתה.​

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

פוליסת הביטוח שברשותך מבטיחה לך ביטחון כלכלי ותסייע לקרוביך בעת קרות מקרה הביטוח. לפיכך, בטרם תעביר טופס הצטרפות לביטוח חיים למשכנתא לשם הגדלת סכום הביטוח, אנו ממליצים שתפנה לסוכן הביטוח שלך לקבלת הסבר וסיוע בהתאמת סכום הביטוח בפוליסה ליתרת הלוואה למשכנתה בבנק.

כחלק מתהליך הבקשה תתבקש למלא טופס הצטרפות לביטוח חיים למשכנתה. יש לציין בטופס את סכום ההלוואה החדשה שנלקח, אותו רוצים להוסיף לביטוח. 

באפשרותך להעביר אלינו את הטופס באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שילווה אותך בתהליך

בדואר, לכתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

בדואר אלקטרוני: mashkantao@harel-ins.co.il

בפקס, למספר: 03-7348394

באפשרותך לוודא את הגעת הטופס בפקס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת

​אנו נעדכן אותך בנוגע להתקדמות הטיפול בבקשתך באמצעות סוכן הביטוח שלך, באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון או באמצעות מכתב בדואר ישראל לכתובתך 

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*