>

הראל פיננסים אלטרנטיב המגן אירופה EU

​​​​​​​​​​​​הראל פיננסים אלטרנטיב המגן אירופה EU
קרן אשראי לא סחיר לנדל"ן במערב אירופה המתמחה בעיקר בהעמדת חוב בכיר (משכנתא ראשונה), למימון רכישה או מימון מחדש של נדל"ן במערב אירופה בעיקר בבריטניה, בגרמניה, וספרד. ההשקעות בקרן נעשות לצד שותפים מקומיים (עמם יש לקבוצת הראל ניסיון עסקי קודם), המתמחים באזורים ספציפיים.​


 • ​קרן הלוואות מגובות נדל״ן – מיקוד עסקי ומדיניות השקעות​

  • הקרן תממן פרוייקטים במרכזי הערים הגדולות עם דגש על אזורים דפנסיביים בתקופות משבר
  • ההשקעות בקרן הינן לצד שותפים מקומיים, המבצעים תהליך חיתום ברמה הבנקאית הגבוהה ביותר
  • המודל העסקי מבוסס על מתן הלוואות לשימושי נדל"ן עסקיים בלבד
  • הלוואות הינן כנגד בטוחות נדל"ן ובמרבית המקרים גם ערבות אישית של הלווה
  • הלוואות קצרות של עד 36 חודשים
  • רוב ההלוואות בקרן הינן הלוואות של חוב בכיר
  • היקף כל הלוואה שתעמיד הקרן ינוע בין 2 ל-15 מיליון להלוואה.

  הנכסים המגבים להלוואות: פיזור לכל סוגי הנדל"ן המניב​

  בניית מולטי פמילי

  תעשייה ומרכזים לוגיסטיים

  מרכזים רפואיים

  מעונות סטודנטים

  יתרונות למשקיע בקרן ״המגן אירופה״​

  • הקטנת תנודתיות בהשוואה למניות ואג"ח
  • פתרון מתאים לתקופה של ריבית נמוכה
  • תזרים יציב וקבוע כתוצאה מהשקעה בנכסים מניבים
  • גיוון תיק השקעות
  • קורלציה נמוכה לשוק ההון
  • פיזור, פיזור ופיזור​

   מאפיינים בולטים בקרן​

  • חלוקת ריבית על בסיס רבעוני וזאת בהתאם לתקבולים והתזרים הפנוי בקרן
  • השקעה של השותף הכללי וחברות בקבוצת הראל בכל הלוואה בשיעור של 15%-10%
  • השקעה של השותף המקומי בכל הלוואה בשיעור של 50% לפחות
  • מספר ISIN - מאפשר מעקב בחשבון הבנק אודות ביצועי הקרן
  • ערוצי השקעה ישיר או דרך IRA​
  • נזילות לאחר 12 חודשים, בהתאם לתנאי הקרן 

  הראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ (השותף הכללי), שהקימה ומנהלת את קרן הראל אלטרנטיב נדל"ן ואת קרן אלטרנטיב הראל פיננסים המגן, נמנית על קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("קבוצת הראל").

  לקבוצת הראל ניסיון של כ– 20 שנים בתחום האשראי הלא סחיר בארץ ובעולם והיא מנהלת פורטפוליו נכסים בתחום האשראי הלא סחיר בשווי של מעל 40 מיליארד ₪. בקבוצת הראל מחלקת השקעות ייעודית לאשראי לא סחיר בארץ ובעולם וועדת השקעות ייחודית הכוללת צוות בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום (1)


  (1) הנתונים שלעיל מתייחסים להראל חברה לביטוח בע"מ (מקבוצת הראל) שהינה חברה אחות של הראל פיננסים אחזקות בע"מ ולא להראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ מקבוצת הראל פיננסים, שהיא השותף הכללי בקרן. ההשקעות של הראל פיננסים ושל הקרן אינן קשורות להשקעות של קבוצת הראל המוצגות לעיל, והן תבוצענה בנפרד על ידי הראל פיננסים אלטרנטיב בע"מ, במסגרת מערך השקעות נפרד ממערך ההשקעות של הראל ביטוח, בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן ולהזדמנויות ההשקעה שיעמדו בפניה. ההלוואות בהן תשקיע הקרן הינן עסקאות שאינן נמצאות בפרופיל ההשקעה של הראל ביטוח, והראל ביטוח לא תשקיע בהן לצד הקרן. 

  (2) על בסיס best effort וכן בכפוף לתשלום עמלת פדיון בהתאם להסכם.

  אין באמור לעיל משום הצעה או מכירה לציבור. ההשקעה בקרן טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור בתיאור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד. הצעת ההשקעה בקרן למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך") הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 . ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. השותף הכללי, כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. עלון זה הינו סודי, ומועבר למשקיעים אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך בהתאם לסעיף 15 א(א)(7) לחוק ניירות ערך ותקנותיו למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין להשתמש במידע הכלול בעלון זה לכל מטרה אחרת, לרבות, העברתו לרשותו של כל אדם אחר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת מנהל הקרן ("המנהל"). 

כלים נוספים

רוצים לדעת יותר על השקעות יצירתיות בהראל פיננסים אלטרנטיב?

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה