>

אישור הסכם העלאת תקרת החוב נתן למשקיעים תחושה טובה לגבי השוק. דוח תעסוקה חזק העלה את ההסתברות להעלאת ריבית ביולי מ-10% לפני חודש ל-68% האינפלציה בגוש האירו ממשיכה לרדת, דבר שלהערכתנו לא ימנע מהבנק המרכזי להעלות את הריבית בעוד כשבועיים.

מומנטום החיובי נמשך ומתרחב בזכות דוח התעסוקה שהעיד על איתנות הפעילות הכלכלית וכן אישור העלאת תקרת החוב בארה"ב. מדד ה S&P 500 עלה ב 1.8% והנסד"ק 100 עלה השבוע ב2.0% וזה השבוע ה 6 ברציפות שנצבע בירוק, הרצף הארוך ביותר שלו מאז ינואר 2020. בשונה מהתקופה האחרונה, מדד החברות הקטנות, הראסל 2000, נתן תשואה עודפת על המדדים האחרים כשהוא עלה ב 3.3%. בשונה מהשבועות האחרונים האופטימיות התרחבה משמעותית גם בענפים האחרים (לא רק טכנולוגיה) כשסקטור הנדל"ן סיים עם עלייה של 3.1% והצריכה המחזורית הוסיפה לערכה 3.3%. ​ 

​מדד
​שבוע
​חודש
​2023
S&P500
​1.8%
​5.5%
​11.5%
​Nasdaq
​2.0%
10.7%
​26.5%
​Dax30
​0.4%
2.0%
​15.3%

Nikkei225
​2.2%
8.1%
20.8%
HangSeng51.1%​5.0%-
​4.2%-

​TA35
​2.2%-
2.2%-
3.8%-


​נראה כי דו"ח התעסוקה החזק שפורסם ביום שישי לא נתן פתרון לוויכוח מה הפד אמור לעשות לפי נתוני הדוח המשק האמריקאי הוסיף 339 אלף משרות חדשות בחודש מאי כאשר הצפי היה לתוספת של 195 אלף משרות (נתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מעלה ב 93 אלף משרות). שיעור האבטלה היה 3.7% בהשוואה לצפי של 3.5%. השכר לשעה עלה ב 0.3% במאי בהתאם לצפי. בשנה האחרונה עלה השכר ב 4.3% בהשוואה לצפי של 4.4%. בהשפעת הדוח התחזקו הציפיות להעלאת ריבית ב14.6 בעוד 0.25% ל-5.5%. תשואת US10Y ירדה השבוע מ3.8% ל- 3.7%.

אישור הסכם העלאת תקרת החוב השבוע והעליות שבאו בעקבותיו נותנות למשקיעים תחושה טובה לגבי השוק.
14.8 מיליארד דולר גויסו נטו לקרנות המנייתיות השבוע, הסכום הגבוה ביותר מאז פברואר ולקרנות המתמחות במניות הטכנולוגיה זרמו השבוע 8.5 מיליארד דולר, הגיוס השבועי הגבוה ביותר אי פעם. מדד הפחד, הוויקס סגר בשישי ברמה של 14.6, שפל של 3 שנים.

בגוש האירו האינפלציה ממשיכה לרדת (על פי האומדן הראשוני) ועמדה על 6.1% במאי (7% באפריל). הירידה בלטה ברוב הכלכלות הגדולות בגוש. למעשה, חלק גדול מהירידה באינפלציה השנתית נובע מיציאת "זעזוע" מחירי האנרגיה מהחישוב . אנו צופים מכאן ירידה איטית יותר באינפלציה קדימה, במיוחד בשל חוזקה של אינפלציית מחירי השירותים שירדה לאט יותר ל-5.3% (5.6% באפריל) להערכתנו, למרות הירידה בקצב האינפלציה הדבר מחייב את הבנק המרכזי בגוש האירו להמשיך ולהעלות את הריבית בעוד 0.25% בעוד שבועיים (ולא בפעם האחרונה).

בישראל, ת"א נצבעה השבוע באדום על רקע הודעת הנגיד כי אם מגמת הפיחות ב₪ תימשך, יתכן ויהיה צורך בהמשך ההידוק המוניטרי. את הירידות הובילו מניות הבנקים שירדו השבוע 5.1% ככל הנראה מחשש כי הצעה שהועלתה  בנוגע מיסוי רווחי הבנקים תצא לפועל. הריבית מתחילה להשפיע - המדד המשולב של בנק ישראל למצב המשק עלה בשיעור מתון באפריל (על פי האומדנים הראשוניים), ונתוני החודשיים האחרונים עודכנו כלפי מטה. על פי המדד קצב הגידול של המשק ירד לרמה הנמוכה ביותר מזה שנים (לא כולל הקורונה). עם זאת, האינדיקאטורים לצריכה הפרטית עדיין חיוביים כאשר קצב הגידול של מדדי הפדיון בענפי השירותים והקמעונאות נותרו יציבים בחודשים האחרונים. להערכתנו, בחודשים הקרובים נראה האטה בקצב הצמיחה כאשר הריבית הגבוהה תמשיך לחלחל לצריכה הפרטית. עם זאת, אנו לא רואים סימנים לעצירה מהירה לאור חוזקו של שוק העבודה והמשך הגידול בשכר הממוצע. 

​​אפיק
​סקטור/תחום
​הרציונל מאחורי ההשקעה
​אג"ח ישראל
​תיק אגח ישראלי
​לאור עליות התשואות בשנה האחרונה באפיק הממשלתי, ניתן כבר לבנות תיק אג"ח המשלב אג"ח ממשלתי .

לאור הריביות הגבוהות שנוצרו באג"חים, עדיפות לבניית תיק אג"ח סולידי במח"מ עד 3 שנים, בדירוגים גבוהים ובתשואה גלומה אטרקטיבית. 
​מניות ישראל
​מניות בישראל
​מומלץ לשמור על חשיפה חלקית למניות בשל התנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים בטווח הזמן הקרוב.

ממשיכים לתת עדיפות לחברות רווחיות עם מינוף נמוך.
​מניות חו"ל
​חשיפה נרחבת לסקטורים
​נכון לשמור על חשיפה מנייתית בעיקר בארה"ב, עם הטיה לחברות רווחיות ויציבות שיכולות להתמודד טוב יותר עם זעזועים ויודעות להתמודד טוב יותר עם אינפלציה גבוהה לצד ריבית גבוהה.
​דולר
​ניצול הזדמנות ביתרות דולר
​חשיפה לדולר בתקופות של תנודתיות תורמת לתיק, בשל מתאם שלילי לנכסי הסיכון המרכזיים האחרים.


אין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהראל פיננסים. עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים. הנחת החברה כי המידע ונתונים אלו נכונים, אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו/או אישור לבדיקת נכונותם. האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה. חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא מתן הודעה נוספת. החברה לא תהיה אחראית, בכל צורה שהיא, לנזק ו/או הפסד שיגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש בעבודה זו, וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב רווחים. הכותבים ו/או חברות בקבוצת הראל ו/או בעלי עניין בהן ו/או בעלי השליטה בקבוצה, עשויים להחזיק ו/או לסחור, בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו, וזאת באופן המנוגד לאמור בעבודה זו.  ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע. אין לראות בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי. עבודה זו אינה מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע.

כלים נוספים

צור קשר

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה