>

​​כמוטב של עמית בקופת גמל שנפטר או כיורש של עמית שנפטר אשר לא מינה מוטבים לחשבונו, באפשרותך להעביר את הכספים מקופת הגמל של העמית שנפטר לקופת גמל הרשומה על שמך, בהתאם לחלקך היחסי שנקבע בטופס מינוי המוטבים או בצוואה, ובמקרה שתימצא זכאי לכספים אלו (רצוי לבצע בדיקה של זכאותך לכספים הצבורים על שם העמית שנפטר בטרם הגשת בקשת המשיכה).

העברת הכספים לקופת גמל הרשומה על שמך מאפשרת לך ליהנות מהגדלת החסכון הפנסיוני שלך ומחיסכון הוני נזיל. בנוסף, תוכל לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון ולשנותו בכל עת.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להעברת כספי נפטר לקופת גמל הרשומה על שמך.

למשיכת כספים בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
לחצו כאן

לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה להעברת כספי נפטר לחשבון חדש, על-פי תיקון 190, מלא וחתום על-ידך (יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם בהתאם להנחיות ולסמן את בקשת המשיכה הנכונה)
 • צילום תעודת פטירה
 • צילום צו ירושה / צוואה וצו קיום צוואה (במידה ולא נקבעו מוטבים בחשבון)
 • צילום ברור ועדכני של תעודת הזהות שלך
באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: gemelas@harel-ins.co.il
באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדוא"ל או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור 3 שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

 • אנו נבדוק שטופס הבקשה והמסמכים הנלווים תקינים ושלמים. אם תימצא זכאי לכספים, העברת הכספים תבוצע תוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה תקינה ומלאה במשרדי הראל, בכפוף להסדר התחיקתי.
 • לידיעתך, יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.
 • בכל מקרה של בעיה יישלח אליך מסרון לטלפון הנייד שלך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר.
 • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.
 • באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
 • באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך.