כעמית בקופת הגמל של הראל באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי החיסכון שנצברו בקופה שלך, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה.

היות והחיסכון בקופת גמל מעניק הטבות מס בעת ההפקדה ופטור ממס רווח הון לאורך חיי החיסכון, והיות וכספי החיסכון בקופת הגמל שלך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון הפנסיוני שלך, חשוב כי תקרא מדריך זה ותתייעץ עם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני שלך בטרם משיכת הכספים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי החיסכון מקופת הגמל שלך.

למידע נוסף תוכל לצפות בסרטון ההסבר שהכנו עבורך.

למשיכת כספי קופת הגמל שלך on-line
מתחילים כאן
 • החיסכון בקופת הגמל שלך מיועד למימונך בתקופה שלאחר סיום עבודתך ויציאתך לפנסיה. באפשרותך למשוך את כספי החיסכון שצברת בקופה שלך כסכום הוני, לאחר צאתך לגמלאות, או במועד מוקדם יותר, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה. חשוב שתדע כי משיכת כספים שלא בהתאם להוראת החוק כרוכה בתשלום מס.
 • כעמית במעמד שכיר – באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי קופת הגמל שנצברו עד ה- 31.12.2004 לאחר שחלפו 6 חודשים מסיום עבודתך ובמידה ולא עבדת במקום עבודה אחר. כספים אלו וכן כספים שהופקדו עד ה- 31.12.2007 ניתנים למשיכה מגיל 60. לעומת זאת, כספים שהופקדו משנת 2008 ואילך הנם כספי קצבה שאינם ניתנים למשיכה בסכום חד-פעמי, אלא בתנאים מסוימים.
  לתשומת לבך, במידה וברצונך למשוך את כספי הפיצויים שנצברו עבורך בקופת הגמל שלך פעל בהתאם להנחיות שבמדריך למשיכת כספי הפיצויים מקופת הגמל שלך.
 • כעמית במעמד עצמאי - באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי קופת הגמל שנצברו עד ה- 31.12.2005 ניתנים למשיכה לאחר שמלאו 15 שנות ותק לקופה. כספים שהופקדו בין ה– 1.1.2006 ועד ל- 31.12.2007 ניתנים למשיכה בגיל 60. לעומת זאת, כספים שהופקדו משנת 2008 ואילך הנם כספי קצבה שאינם ניתנים למשיכה בסכום חד-פעמי, אלא בתנאים מסוימים.
 • כחלופה למשיכת הכספים מקופת הגמל שלך, באפשרותך לקבל הלוואה על חשבון כספים אלו בתנאים אטרקטיביים. לחיסכון שצברת בקופת הגמל יש יתרונות מיסוי בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים, בהיותם פטורים ממס רווח הון. במקום משיכה מלאה, ניתן לבצע משיכה בהוראת קבע חודשית, אשר תהווה מקור הכנסה נוסף לאחר גיל הפרישה. במקרה פטירה, חס וחלילה, הכספים יועברו למוטבים שמינית ללא מיסוי (עד 90 יום מיום הפטירה).
 • ניתן לבדוק את נזילות הכסף באמצעות מידע הקיים אצל סוכן הביטוח שלך, או באזור המידע האישי שלך באתר הראל. 

לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • צילום צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש חתום על-ידי הבנק
 • טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל, מלא וחתום על ידך (יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם בהתאם להנחיות ולסמן את בקשת המשיכה הנכונה)

בקשה להעברה בנקאית לחשבון בנק בחו"ל

אם הנך שוהה בחו"ל ואין בבעלותך חשבון עו"ש במדינת ישראל, יש לשלוח עם בקשת הפדיון גם את המסמכים הבאים:

 • פרטי הבנק בחו"ל: שם הבנק, מספר חשבון, ארץ וכתובת הבנק
 • אישור ניהול חשבון על שמך, חתום על-ידי הבנק, הכולל מס' תעודת זהות (או מספר דרכון ישראלי, כולל צילום הדרכון)
 • קוד סוויפט (SWIFT) להעברת כספים של הבנק, חתימה וחותמת הבנק
 • בהעברה של למעלה מ- 1,000,000 ₪ יש לצרף גם מספר IBAN, המפורט בטבלת מספרי ה-IBAN.

לתשומת לבך: עלות העברה לחו"ל משתנה בהתאם למדינה אליה מתבצע הפדיון.​

באפשרותך, להגיש את הבקשה on-line, בקלות ובנוחות באמצעות אזור המידע האישי באתר

לחלופין, באפשרותך להגיש את הבקשה באחת הדרכים הבאות:

 באמצעות סוכן הביטוח שלך

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351

באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות האתר, או באמצעות פנייה למוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

 • אנו נבדוק שטופס הבקשה והמסמכים הנלווים תקינים ושלמים. אם תימצא זכאי לכספים, העברת הכספים תבוצע תוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה תקינה ומלאה במשרדי הראל, בכפוף להסדר התחיקתי.
 • לידיעתך, יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.
 • בכל מקרה של בעיה יישלח אליך מסרון לטלפון הנייד שלך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר.
 • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.
 • באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
 • באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך.

משקיע סולידי או מעדיף חשיפה למניות? ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף