כעמית בקופת גמל של הראל שבה סכום כסף נמוך, באפשרותך, בתנאים מסוימים, לבצע משיכה של הכספים גם אם חשבונך אינו נזיל. כדי לדעת אם באפשרותך לבצע משיכה של חשבון בסכום נמוך חשוב שתקרא מדריך זה בטרם הגשת הבקשה למשיכת הכספים.

לתשומת לבך, בחודש אוקטובר 2016 נשלחו מכתבים לכל העמיתים הזכאים לבצע משיכה של חשבון בסכום נמוך.

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף

באפשרותך לבדוק את זכאותך למשיכה באמצעות פנייה למענה הממוחשב לבדיקת זכאות, בטלפון:

03-9208123

בטרם תגיש את בקשתך, חשוב שתדע כי ניתן לבצע משיכה של כספים לפי הוראה זו בהתאם לתנאים הבאים:

 1. היתרה בכל החשבונות בקופת הגמל, נכון לסוף השנה שעברה, אינה עולה על 8,000 ₪.
 2. בחשבון לא הופקדו כספים ולא בוצע ניוד בין קופות מאז ינואר 2014.
 3. במידה ובחשבון צבורים כספי פיצויים - נדרש אישור של המעסיק לצורך ביצוע המשיכה. 
  משיכת כספי פיצויים אפשרית רק לאחר סיום העבודה אצל המעסיק שהפקיד כספים לקופה.

הוראות אלו פורסמו על-ידי משרד האוצר במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל - משיכת כספים מקופת גמל בסכומים נמוכים התשע"ו – 2016)

  • באפשרותך לבדוק את יתרת הכספים שבקופת הגמל שלך, נכון לסוף השנה הקודמת, באמצעות סוכן הביטוח שלך, או באזור המידע האישי שלך באתר הראל. 

לפני הגשת הבקשה, ודא כי מצויים ברשותך המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון עו"ש חתום על-ידי הבנק.
 • טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל, מלא וחתום על-ידך. הטופס מופיע בתחתית עמוד זה. יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם בהתאם להנחיות. 
 • אם ישנם כספי פיצויים בחשבון, יש לצרף טופס שחרור מעסיק לכספי הפיצויים ו/או טופס 161.

באפשרותך להגיש את הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351.
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני  או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור 3 שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות, במספר: *הראל | 2735*

 • אנו נבדוק שטופס הבקשה והמסמכים הנלווים תקינים ושלמים. אם תימצא זכאי לכספים, העברת הכספים תבוצע תוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה תקינה ומלאה במשרדי הראל, בכפוף להסדר התחיקתי.
 • לידיעתך, יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.
 • בכל מקרה של בעיה יישלח אליך מסרון לטלפון הנייד שלך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר.
 • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.
 • באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
 • באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף