>

​​​​​​כעמית בקופת הגמל של הראל באפשרותך לבצע משיכה חלקית או מלאה של כספי החיסכון שנצברו בקופה שלך, בכפוף לתקנות, להוראות החוק ולפקודת מס הכנסה.

היות והחיסכון בקופת גמל מעניק הטבות מס בעת ההפקדה ופטור ממס רווח הון לאורך חיי החיסכון, והיות וכספי החיסכון בקופת הגמל שלך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון הפנסיוני שלך, חשוב כי תקרא מדריך זה ותתייעץ עם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני שלך בטרם משיכת הכספים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספי החיסכון מקופת הגמל שלך.

למשיכת כספים בקלות וללא צורך בהדפסת טפסים
לחצו כאן

​לפני הגשת הבקשה, יש לקרוא ביסודיות את ההנחיות הכתובות בתחילת טופס המשיכה
את הטופס הרלוונטי עבורכם תוכלו למצוא בתחתית עמוד זה

לצורך הגשת הבקשה יש להדפיס את טופס המשיכה הידני הרלוונטי עבורכם (הטפסים נמצאים בתחתית עמוד זה), למלא אותו ולהעבירו אלינו באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il
באמצעות פקס, למספר: 03-7348351 

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות האתר, או באמצעות פנייה למוקד המענה הממוחשב, העומד לרשותך 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-702-870.
השירות ניתן שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: בית הראל, לידי הראל ניהול קרנות פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802

באפשרותך לבחון זכאות למשיכת כספים בפטור לבעלי הכנסות נמוכות. לטובת ביצוע הנ"ל יש לצרף לטופס הפדיון את ההצהרה הרלונטית.  

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באזור המידע האישי שלך באתר.​

במידה והמסמכים שהעברת אלינו נמצאו תקינים בקשתך תטופל עד 4 ימי עסקים.

אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.