​​​כעצמאי, באפשרותך להפקיד כספים לקופת הגמל שברשותך וליהנות מהטבה משמעותית במס ההכנסה, מעבר להטבת מס רווח הון. הטבת המס שבאפשרותך לקבל יכולה להגיע לסכום של עד 11,484 ₪ (בהנחת מס שולי של 35%). סכום ההפקדה הנדרש לצורך קבלת הטבת המס המרבית בשנת 2021 הינו בסך 34,452 ₪.

גם אם לא הפקדת באופן שוטף לקופת גמל במהלך השנה וגם אם הפקדת באופן שוטף אך לא הגעת לתקרה המזכה במקסימום הטבת המס האפשרית עבורך, באפשרותך לבצע הפקדה חד-פעמית עד ליום האחרון של השנה וליהנות מהטבת המס המקסימלית.

הראל קופת גמל מעניקה לך את כל היתרונות בניהול חיסכון באמצעות מבחר מסלולי השקעה המותאמים לכל חוסך ולכל צורך. אם עדיין לא הצטרפת לקופת הגמל של הראל - באפשרותך להצטרף on-line בקלות ובמהירות.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להפקיד סכום חד-פעמי לקופת הגמל שלך וליהנות מהטבות מס.

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה
למידע נוסף

כעצמאי המתפרנס מעסק או ממשלח-יד, חשוב שתדאג לעתיד שלך באמצעות חיסכון לטווח ארוך. מדינת ישראל מעודדת אותך לחסוך לטווח ארוך באמצעות מתן הטבות מס ייחודיות ומשמעותיות למפקידים לקופת גמל.

על-פי התקנות להפקדות בקופת הגמל בשנת 2021, באפשרותך להפקיד עד 16.5% (בהנחה שהינך משלם לביטוח אובדן כושר עבודה עד 3.5%) מהכנסתך (עד לתקרה הכנסה של 208,800 ₪) וליהנות מהטבת מס של עד 11,484 ₪ (בהנחת מס שולי של 35%). סכום ההפקדה הנדרש כדי ליהנות מהטבת מס מרבית בשנת 2021 הינו בסך 34,452 ₪.

אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך כדי ליהנות מהטבת המס המקסימלית שמגיעה לך.

אם עדיין לא הצטרפת להראל קופת גמל, הצטרף עוד היום.

ככלל, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך או לשירות הלקוחות שלנו, לבדיקת זכאותך לביצוע הפקדה לקופת הגמל שלך. כך תוכל לקבל הכוונה בתהליך ולמצות את זכויותיך.

  • לפני הגשת הבקשה, אנא ודא כי ברשותך צילום תעודת זהות כולל ספח.
  • במסגרת הגשת הבקשה, עליך למלא את טופס הבקשה להפקדה חד-פעמית לקופת גמל, המופיע בתחתית עמוד זה, ולבחור באופן ביצוע ההפקדה המועדף עליך: העברה בנקאית או הפקדה באמצעות צ'ק לפקודת הראל פנסיה וגמל.
  • אם ברצונך לבצע העברה בנקאית של למעלה ממיליון ₪ (העברת זהב), עליך למלא את פרטי חשבון הקופה, בהתאם לשם הקופה ומסלול ההשקעה, המופיעים בטבלת מספרי ה- IBAN. יש לציין את שם המסלול, מספר החשבון ומספר ה- IBAN.

לאחר מילוי הטופס, באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שידריך וילווה אותך לכל אורך התהליך ויעביר אלינו את הטופס יחד עם שאר המסמכים הנדרשים.

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348063.
את פרטי חשבון הבנק הרלוונטי אליו עליך לבצע את ההעברה הבנקאית תוכל למצוא בטופס הבקשה.

באמצעות הדואר: אבא הלל 3, ת"ד 1963, רמת גן 5211802. לידי הראל פנסיה וגמל- מחלקת גבייה גמל והשתלמות

הפקדת הכספים מבוצעת בהתאם לתאריך הערך שבו הכספים מגיעים לחברה, וככלל - מטופלת באותו היום:

  • המחאה שתתקבל ביום עסקים עד השעה 12 בצהריים תקבל את יום הערך שבו התקבלה.
  • המחאה שתתקבל בחברה ביום שאינו יום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 12 בצהריים תקבל את יום הערך של יום העסקים הסמוך ליום שבו התקבלה.

באפשרותך לוודא את ביצוע בקשתך בכל אחת מהדרכים הבאות:​​

  • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר: ניתן להפיק שאילתה עדכנית ולצפות בהפקדה שבוצעה. במידה ובקשת ההפקדה הגיעה למשרדינו עם כל המסמכים הנדרשים, תוכל לוודא את ביצועה באזור המידע האישי כבר למחרת היום.
  • באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
  • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.
  • בדוח הרבעוני / השנתי העוקב, שיישלח לביתך או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך.