>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​כעצמאי, באפשרותך להפקיד כספים לקופת הגמל שברשותך וליהנות מהטבה משמעותית במס ההכנסה, מעבר להטבת מס רווח הון הניתן במשיכת הכספים. הטבת המס שבאפשרותך לקבל יכולה להגיע לסכום של עד 13,028 ₪ (בהנחת מס שולי של 35%). סכום ההפקדה הנדרש לצורך קבלת הטבת המס המרבית בשנת 2023 הינו בסך 37,244 ₪.

חשוב לציין כי הטבות המס נקבעות בהתאם לפרמטרים שונים, ובינהם מדרגת מס הכנסה של החוסך, הסכומים שהפקיד לקופה וכ'ו, ולכן עליך לבחון את זכאותך בהתאם.

גם אם לא הפקדת באופן שוטף לקופת גמל במהלך השנה ​ולא הגעת לתקרה המזכה במקסימום הטבת המס האפשרית עבורך, באפשרותך לבצע הפקדה חד-פעמית עד לגובה התקרה השנתית.
בקופת הגמל יש מגוון מסלולי השקעה, ובאפשרותך לבחור מסלול התואם את העדפותיך.
 אם עדיין לא הצטרפת לקופת הגמל של הראל - באפשרותך להצטרף on-line בקלות ובמהירות.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להפקיד סכום חד-פעמי לקופת הגמל שלך וליהנות מהטבות מס.


סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

כעצמאי המתפרנס מעסק או ממשלח-יד, באפשרותך לדאוג לעתיד שלך באמצעות חיסכון לטווח ארוך. מדינת ישראל מעודדת אותך לחסוך לטווח ארוך באמצעות מתן הטבות מס ייחודיות ומשמעותיות למפקידים לקופת גמל.

על-פי הוראות הדין בשנת 2023, באפשרותך לקבל הטבת מס בגין הפקדה בסכום של עד 16.5% מהכנסתך (במידה ולא רכשת כיסוי לאובדן כושר עבודה)  עד לתקרת הכנסה של 225,600 ₪ הטבת המס המירבית הינה כ- 13,028 ₪ (בהנחת מס שולי של 35%). סכום ההפקדה המקסימאלי המזכה בהטבת מס בשנת 2023 הנה בסך 37,244 ₪.

הטבת המס נחלקת לשניים:

ניכוי,קרי הקטנת ההכנסה החייבת, בשיעור של 11% מתקרת ההכנסה המזכה.
זיכוי, קרי, החזר במס החייב, בשיעור של 5% - 5.5% מתקרת ההכנסה המזכה. 

ניתן להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך כדי ליהנות מהטבת המס המקסימלית שמגיעה לך.

אם עדיין לא הצטרפת להראל קופת גמל, הצטרף עוד היום.

ככלל, ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך או לשירות הלקוחות שלנו, לבדיקת זכאותך לביצוע הפקדה לקופת הגמל שלך. כך תוכל לקבל הכוונה בתהליך ולמצות את זכויותיך.

  • לפני הגשת הבקשה, אנא ודא​ כי ברשותך צילום תעודת זהות כולל ספח (אם מדובר בתעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני הצדדים).
  • במסגרת הגשת הבקשה, עליך למלא את טופס הבקשה להפקדה חד-פעמית לקופת גמל, המופיע בתחתית עמוד זה, ולבחור באופן ביצוע ההפקדה המועדף עליך: העברה בנקאית או הפקדה באמצעות המחאה לפקודת הראל פנסיה וגמל.
  • אם ברצונך לבצע העברה בנקאית של למעלה ממיליון ₪ (העברת זהב), עליך למלא את פרטי חשבון הקופה, בהתאם לשם הקופה ומסלול ההשקעה, המופיעים בטבלת ה IBAN. יש לציין את שם המסלול, מספר החשבון ומספר ה- IBAN.

לאחר מילוי הטופס, באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך, שידריך וילווה אותך לכל אורך התהליך ויעביר אלינו את הטופס יחד עם שאר המסמכים הנדרשים.​

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348063.
את פרטי חשבון הבנק הרלוונטי אליו עליך לבצע את ההעברה הבנקאית תוכל למצוא בטופס הבקשה.

באמצעות הדואר: אבא הלל 3, ת"ד 1999, רמת גן 5211802. לידי הראל פנסיה וגמל- מחלקת גבייה גמל והשתלמות


הפקדת הכספים מבוצעת בהתאם לתאריך הערך שבו הכספים מגיעים לחברה, וככלל - מטופלת באותו היום:

  • המחאה שתתקבל ביום עסקים עד השעה 12 בצהריים תקבל את יום הערך שבו התקבלה.
  • המחאה שתתקבל בחברה ביום שאינו יום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 12 בצהריים תקבל את יום הערך של יום העסקים הסמוך ליום שבו התקבלה.

באפשרותך לוודא את ביצוע בקשתך בכל אחת מהדרכים הבאות:​​

  • On-line, בכל עת בקלות ובמהירות באזור המידע האישי באתר: ניתן להפיק שאילתה עדכנית ולצפות בהפקדה שבוצעה. במידה ובקשת ההפקדה הגיעה למשרדינו עם כל המסמכים הנדרשים, תוכל לוודא את ביצועה באזור המידע האישי כבר למחרת היום.
  • באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
  • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.
  • בדוח הרבעוני / השנתי העוקב, שיישלח אליך.


*הנתונים ושיעורי המס המצויינים לעיל נכונים לשנת 2023
*יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין במידעון לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון - יגברו האחרונות.
*אין באמור כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

מסמכים וטפסים