>

שינויים בפוליסות ביטוח חיים פנסיוני לשכירים ולעצמאיים

בתאריך ה- 1.1.2016 בוצעו מספר שינויים ועדכונים בפוליסות ביטוח חיים פנסיוני לפנסיה (למשל ביטוח מנהלים). השינויים נובעים, בין השאר, מהנחיות משרד האוצר המחייבות הוספת אפשרות לניהול החיסכון הפנסיוני על-פי מודל השקעה תלוי גיל. השינויים כללו:

 • שינויים בשמות מסלולי השקעה
 • הוספת אפשרות לניהול החיסכון במודל השקעה לפי גיל (עבור הכספים הפנסיוניים הנחסכים עבור הפנסיה בלבד)
 • שינוי מדיניות ההשקעה בחלק מהמסלולים. במידה וכספים בפוליסה שעל שמך מנוהלים באחד מהמסלולים בהם שונתה מדיניות ההשקעה, הודעה לגבי שינוי מדיניות ההשקעה נשלחה לביתך
 • ​שינויים בשמות מסלולי השקעה

  בפוליסות ביטוח חיים הכוללות חיסכון לפנסיה, יבוצעו מספר עדכונים בשמות מסלולי ההשקעה (ראה טבלה בהמשך).
  בדומה למצב הקיים כיום, למבוטח תהיה האפשרות לבחור באחד או יותר ממסלולי ההשקעה הקיימים (הכוללים, בין היתר, מסלולים מתמחים כדוגמת: מניות, אג"ח, שקלי טווח קצר ועוד), בהתאם לצרכיו ולצפיותיו משוק ההון.

  אפשרות לניהול החיסכון על-פי מודל השקעה תלוי גיל (עבור כספים פנסיוניים בלבד)

  בנוסף לאפשרות הבחירה בין מבחר מסלולי ההשקעה בפוליסות ביטוח חיים פנסיוני, יוכל הלקוח לבחור להצטרף למודל חיסכון לפי גיל.
  מודל חיסכון לפי גיל מורכב משלושה מסלולים לפי טווחי גילאים: הראל לגילאי 50 ומטה, הראל לגילאי 50 עד 60 והראל לגילאי 60 ומעלה. הכספים במסלולים אלו יושקעו בהתחשב, בין היתר, בגילם של המבוטחים. במידה ויבחר עמית באפשרות זו, ינוהל החיסכון שלו במסלול לפי גילו, ויעבור באופן אוטומטי בין המסלולים, לפי לגילו.

  בפוליסות ביטוח עם חיסכון לפנסיה, המבוטח לא יכול לבחור באחד משלושת מסלולי ההשקעה לפי גיל, שאינו לפי  גילו.

  מעבר אוטומטי בין המסלולים בהתאם לגילו של הלקוח, יחול במקרים הבאים:

  • עבור לקוח קיים: במידה והלקוח הצטרף למודל לפי גיל. 
  • עבור לקוח חדש: במידה ולקוח חדש הצטרף לפוליסת ביטוח חיים פנסיוני לפנסיה, אך לא בחר מסלול השקעה בעת הצטרפותו או בחר להצטרף למודל תלוי גיל.

  שינוי מדיניות ההשקעה בחלק מהמסלולים

  שינוי מדיניות ההשקעה בחמשת המסלולים הבאים:

  • הראל כללי עד 30% מניות השתנה להראל אג"ח, עד 10% מניות
   מדיניות ההשקעה של המסלול השתנתה כך ששיעור המניות המקסימלי המותר להשקעה במסלול זה ירד מעד 30% לעד 10%.
  • מסלול הראל שקלי השתנה להראל שקלי טווח קצר
   מדיניות ההשקעה של המסלול השתנתה כך שהמסלול יושקע באג"ח ופקדונות שקליים קצרים, שזמן פרעונם עד שנה.
  • מסלול הראל מק"מ השתנה להראל שקלי טווח קצר
   מדיניות ההשקעה של המסלול השתנתה כך שבמסלול יושקעו מרבית הנכסים באגרות חוב ופקדונות שקליים קצרים, שזמן פרעונם עד שנה.
  • מסלול הראל מדד השתנה להראל אג"ח ללא מניות
   מדיניות ההשקעה של המסלול השתנתה כך שבמסלול יושקעו מרבית הנכסים באגרות חוב ממשלתיות ובאגרות חוב של חברות ללא חשיפה למניות.
  • מסלול הראל מט"ח השתנה להראל אג"ח חו"ל
   מדיניות ההשקעה השתנתה כך שבמסלול יושקעו מרבית הנכסים באגרות חוב של חברות  זרות: סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אגרות חוב להמרה ופקדונות המונפקים בחו"ל.


  איך השינויים משפיעים עליי?

  במידה ויש לך פוליסת ביטוח חיים פנסיוני לפנסיה בהראל (פוליסת ביטוח חיים לשכירים / לעצמאיים), עליך להכיר את השינויים ולדעת כי זכותך לבצע שינוי במסלול ההשקעה שלך ובפוליסה שלך (עדכון מסלולי ההשקעה והוספת מסלולים לפי גיל). במספר מסלולים בוצע עדכון שם בלבד ללא שינוי באופן ההשקעה של המסלול.
  לדוגמה: במידה ובחרת במסלול הראל אג"ח חברות, החל מה-1.1.2016 החיסכון שלך הינו במסלול הראל אג"ח קונצרני.
  עם זאת, במידה וכספך מושקע באחד מחמשת המסלולים בהם מבוצע שינוי במדיניות ההשקעה (ראה טבלת מסלולי ההשקעה המפורטת בהמשך), עליך לבדוק כי השינוי תואם את רצונותיך וציפיותיך משוק ההון. במידה ולא, תוכל לעבור למסלולים אחרים בהם מדיניות ההשקעה מתאימה לך. לשינוי מסלול השקעה On-line. הודעה על כך נשלחה גם לביתך.

  • מסלולי ההשקעה במודל לפי גיל: הראל לבני 50 ומטה, הראל לבני 50 עד 60, הראל לבני 60 ומעלה, הנם מסלולים חדשים (ראה טבלת מסלולי ההשקעה המפורטת בהמשך). באפשרותך לבחור באחד ממסלולים אלו בהתאם לגילך, במידה והנך מעונין כי כספך ינוהל לפי מודל השקעה לפי גיל ולהצטרף למודל בו תועבר באופן אוטומטי למסלול התואם את גילך.
  • המסלול הכללי נסגר למצטרפים חדשים החל מה- 1.1.2016. רק מבוטחים שהיו במסלול בתאריך ה- 31.12.2015 יוכלו להעביר את כספם אליו.

  החל מה- 1.1.2016 שמות מסלולי ההשקעה החדשים בפוליסות ביטוח חיים פנסיוני הינם:

  קטגוריהשם קודםשם חדששינוי מדיניות השקעה הצטרפות למבוטחים חדשים
  מסלולים לפי גיל-הראל לבני 50 ומטה-V
  -הראל לבני 50 עד 60-V
  -הראל לבני 60 ומעלה-V
  מסלולים נוספיםהראל כללי 1הראל מסלול כללי -X
   הראל מסלול
  פאסיבי כללי
  -X
  הראל כללי ללא מניותהראל מסלול
  אג"ח ללא מניות
  -V
  הראל מדדVV
  הראל כללי 2 –
  עד 20% מניות
  הראל מסלול אג"ח
  עד 20% מניות
  -V
  הראל כללי–
  עד 30% מניות
  הראל מסלול אג"ח
  עד 10% מניות
  VV
  הראל מק"מהראל מסלול
  שקלי טווח קצר
  VV
  הראל שקליVV
  הראל אג"ח מדינההראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל-V
  הראל אג"ח חברותהראל מסלול אג"ח קונצרני-V
  הראל אג"ח חו"להראל מסלול
  אג"ח חו"ל
  -V
  הראל מט"חVV
  הראל מניותהראל מסלול מניות-V
  הראל חו"להראל מסלול חו"ל-V

כלים נוספים