כמבוטח באחת מפוליסות לביטוח חיים פנסיוני של הראל באפשרותך לנהל את החיסכון הפנסיוני שלך באמצעות עשרה מסלולי השקעה המאפשרים לך לבחור בדרך ניהול החיסכון המועדפת עליך.

בפוליסות אלה מגוון מסלולי השקעה עם שיעורי חשיפה שונים למניות, מסלולי השקעה סולידיים ללא חשיפה למניות ומסלולי השקעה עם חשיפה לשווקים מחוץ לישראל.

 • מגוון מסלולי השקעה לבחירתך
 • הכסף ניתן למשיכה בכל עת
 • מעבר חופשי בין מסלולים וללא עלויות
 • דמי ניהול נוחים

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול מניות

המסלול מיועד למעוניינים בהשקעה ברמת סיכון גבוהה עם חשיפה גבוהה לשוק המניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 2.64% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 20.09% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 8.1% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 10.17% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 13.49 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול חו"ל

המסלול המיועד למשקיע המעוניין לנהל חלק מנכסיו הפיננסים בשווקים מחוץ לארץ ישראל.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 2.27% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 9.33% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.01% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 6.19% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.52 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול אג"ח קונצרני

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה בתיק אג"ח מנוהל של חברות (קונצרנים) בישראל ומחוץ לישראל.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 0.65% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 2.7% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.29% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.97% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.68 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה ברמת סיכון נמוכה יחסית עם חשיפה למניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 0.84% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 4.28% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.87% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.75% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.13 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - מודל השקעה תלוי גיל, מסלול לבני 60 ומעלה

המסלול מיועד לעמיתים בני 60 ומעלה, שהצטרפו למודל ההשקעה תלוי גיל וכן לעמיתים המעוניינים בהשקעה באג"ח עם חשיפה נמוכה יחסית למניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 0.86% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 5.08% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.87% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.53% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.47 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול אג"ח חו"ל

​המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה בתיק אג"ח מנוהל של חברות מחוץ לישראל.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 0.99% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 4.08% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.03% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 2.76% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 3.88 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול אג"ח ללא מניות

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה סולידית ברמת סיכון נמוכה ללא חשיפה למניות ומעדיף שלא לנהל בעצמו את שיעור ההחזקה בכל אפיק (מדד, שקל ומט"ח).

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • -0.03% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 0.77% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.57% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.02% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.67 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - מודל השקעה תלוי גיל, מסלול לבני 50 ומטה

המסלול מיועד לעמיתים בני 50 ומטה, שהצטרפו למודל ההשקעה תלוי גיל וכן לעמיתים המעוניינים בחשיפה גבוהה לשוק המניות בתיק הנכסים, באופן יחסי לשאר מסלולי הקופה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 1.66% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 9.99% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.29% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 6.48% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 7.4 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

המסלול מיועד למעוניינים בסיכוי לתשואה גבוהה לאורך זמן בזכות חשיפה לא קטנה לשוק המניות, אולם חוששים מסיכון כל הכספים במסלול.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 0.38% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 2.74% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.22% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.64% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 3.23 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול שקלי טווח קצר

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 0.04% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 0.14% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 0.25% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 0.33% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 0.26 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

המסלול מיועד לחוסך ולמשקיע המעוניין בהשקעה סולידית בתיק אג"ח מנוהל של מדינת ישראל ללא מניות וללא אג"ח חברות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • -0.52% תשואה מתחילת שנת 2021
 • -1.07% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.14% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.11% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 1.75 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

ביטוח חיים פנסיוני - מודל השקעה תלוי גיל, מסלול לבני 50 עד 60

המסלול מיועד לעמיתים בני 50 עד 60, שהצטרפו למודל ההשקעה תלוי גיל וכן לעמיתים המעונינים לחסוך בהתאם למדיניות השקעה כללית עם רמת חשיפה בינונית למניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 28/02/2021)
 • 1.4% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 7.87% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.69% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 5.59% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.2 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף