​ביטוח חיים פנסיוני הוא אפיק חיסכון פנסיוני המיועד להבטיח לך תשלום קצבה חודשית בהגיעך לגיל פרישה (67 לגבר, 64 לאישה). יתרונו המרכזי של ביטוח חיים פנסיוני הוא בכך שתשלומי הקצבה החודשית לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שבמקרה של עליה בתוחלת החיים באוכלוסיה, לא ייפגע גובה הקצבה המשולמת לך לאחר הפרישה.
בנוסף, באפשרותך להרחיב את הפוליסה ולכלול כיסויים נוספים למקרה מוות, נכות ו/או אובדן כושר עבודה, המבטיחים לך כי במקרה של מוות או נכות, יקבלו המוטבים או היורשים שלך פיצוי כספי שיעניק להם הגנה כלכלית.

חשוב להיערך לקראת העתיד כבר עכשיו,
וליהנות מגמלה מכובדת בשליש האחרון של חיינו

ביטוח חיים פנסיוני לעצמאים

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מגוון לעצמאים

​אפיק החיסכון הפנסיוני הראל מגוון לעצמאים משלב את כל היתרונות של קופת גמל עם ביטחון של חברת ביטוח מהגדולות במשק, ומעניק לך כעצמאי יתרונות מרכזיים המבטיחים הרבה יותר שקט נפשי לפני גיל הפרישה, ושמירה על רמת החיים לאורך השנים שלאחר מכן. תכנית מספר 1339
  • מגוון מסלולי השקעה לבחירתך
  • מעבר חופשי בין מסלולים וללא עלויות
ביטוח חיים פנסיוני - הראל מגוון לעצמאים

ביטוח חיים פנסיוני - הראל More לעצמאים

פוליסת הביטוח הראל More לעצמאים משלבת את כל האפשרויות הפתוחות בפניך כעצמאי בקופת גמל עם ביטחון של חברת ביטוח מהגדולות במשק. אפיק זה מעניק לך יתרונות מרכזיים המבטיחים הרבה יותר שקט נפשי לפני גיל הפרישה ושמירה על רמת החיים לאורך השנים שלאחר מכן. תכנית מספר 1336
  • מגוון מסלולי השקעה לבחירתך
  • מעבר חופשי בין מסלולים וללא עלויות
ביטוח חיים פנסיוני - הראל More לעצמאים
ביטוח חיים פנסיוני לשכירים (ביטוח מנהלים)

ביטוח חיים פנסיוני - הראל More לשכירים

הראל More לשכירים היא תוכנית ביטוח לשכירים המשלבת את כל היתרונות של קופת גמל עם ביטחון של חברת ביטוח מהגדולות במשק. אפיק זה מעניק לך כעובד שכיר יתרונות ייחודיים המבטיחים יותר שקט נפשי לפני הפרישה ושמירה על רמת החיים לאורך השנים שלאחר מכן. תכניות מספר 1337, 1335​
  • מגוון מסלולי השקעה לבחירתך
  • מעבר חופשי בין מסלולים ללא עלויות
ביטוח חיים פנסיוני - הראל More לשכירים

ביטוח חיים פנסיוני - הראל מגוון לשכירים

​אפיק החיסכון הפנסיוני הראל מגוון לשכירים משלב את כל היתרונות של קופת גמל עם ביטחון של חברת ביטוח מהגדולות במשק. אפיק זה מעניק לך כעובד יתרונות מרכזיים המבטיחים הרבה יותר שקט נפשי לפני הפרישה, ושמירה על רמת החיים לאורך השנים שלאחר מכן. תכניות מספר - 1340, 1338
  • מבחר מסלולי השקעה לבחירתך
  • מעבר חופשי בין מסלולים וללא עלויות
ביטוח חיים פנסיוני - הראל מגוון לשכירים