​ביטוח חיים פנסיוני הוא אפיק חיסכון פנסיוני המיועד להבטיח לך תשלום קצבה חודשית בהגיעך לגיל פרישה (67 לגבר, 64 לאישה). יתרונו המרכזי של ביטוח חיים פנסיוני הוא בכך שתשלומי הקצבה החודשית לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שבמקרה של עליה בתוחלת החיים באוכלוסיה, לא ייפגע גובה הקצבה המשולמת לך לאחר הפרישה.
בנוסף, באפשרותך להרחיב את הפוליסה ולכלול כיסויים נוספים למקרה מוות, נכות ו/או אובדן כושר עבודה, המבטיחים לך כי במקרה של מוות או נכות, יקבלו המוטבים או היורשים שלך פיצוי כספי שיעניק להם הגנה כלכלית.

חשוב להיערך לקראת העתיד כבר עכשיו,
וליהנות מגמלה מכובדת בשליש האחרון של חיינו