>

כל מה שחשוב לדעת

 

​​​​ביטוח מנהלים​, המוכר גם כביטוח חיים פנסיוני, הוא אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני הקיימים בישראל, לצד קרן פנסיה וקופת גמל. בנוסף למרכיב החיסכון לתקופת הפנסיה ניתן לרכוש במסגרתו גם ביטוח אובדן כושר עבודה. בעבר, ניתן היה לרכוש במסגרתו גם ביטוח למקרה פטירה. המוצר עבר שינויים רבים לאורך השנים, ועל כך תוכלו לקרוא בכתבה הבאה.

 • מהו ביטוח מנהלים?

  ההיסטוריה של ביטוח המנהלים

  ביטוח מנהלים הוא מוצר שנכנס לשוק החיסכון הפנסיוני בישראל בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת. בראשית ימיו הוא אכן הוצע בעיקר למנהלים, וכך קיבל את שמו. הסיבה לכך הייתה העובדה שבשנים אלו מרבית העובדים עבדו במסגרת הסכמים קיבוציים מטעם ההסתדרות, ולכן הצטרפו באופן אוטומטי לקרנות הפנסיה הוותיקות שנוהלו על-ידה. לעומתם, העובדים הבכירים (מנהלים, בעיקר) עבדו תחת חוזים אישיים, ולכן ניתן היה להציע להם אפיק חיסכון שונה, שמותאם עבורם.
  מאז, ביטוח המנהלים עבר לא מעט שינויים וגם שוק העבודה עבר תמורות רבות. כיום, לביטוח מנהלים יכולים להצטרף עובדים ומנהלים כאחד, אך שם המוצר נשאר כשהיה, בעיקר מטעמים שיווקיים. 

  למי מיועד ביטוח מנהלים?

  ביטוח מנהלים (ביטוח חיים פנסיוני) מיועד לעובדים שכירים ובעלי שליטה, המעוניינים בחיסכון ארוך טווח לגיל הפרישה, במסגרתו ניתן לכלול גם כיסויים ביטוחיים. 
  ההפקדה לתוכנית משולמת מדי חודש במסגרת חישוב השכר, על בסיס השכר הפנסיוני. מבנה ההפקדות המקובל ברוב תוכניות ביטוח החיים הוא 6% למרכיב תגמולי עובד, 6.5% למרכיב תגמולי מעסיק, 8.33% לפיצויי פיטורים, ובנוסף עד 2.5% לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה. המרכיב האחרון משולם על-ידי המעסיק או על-ידי המעסיק והעובד.


  מחפשים חיסכון לטווח ארוך? הצטרפו לקופות הגמל של הראל >>​


  מרכיבי ביטוח המנהלים

  לביטוח המנהלים יש שלושה מרכיבים:
  1. חיסכון לגיל הפרישה – חיסכון ארוך טווח, שמטרתו לשמש אותנו לאחר הפרישה לגמלאות. בעבר ניתן היה לבחור האם לקבל את הכספים כסכום הוני (חד-פעמי) או כקצבה חודשית. כיום הכספים מתקבלים כקצבה חודשית בלבד, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם.
  2. ביטוח אובדן כושר עבודה – כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט או חלקי, שאירע במהלך תקופת הביטוח. במקרה כזה, ישולם לכם פיצוי חודשי בהתאם לתנאי הפוליסה.
  3. ביטוח למקרה מוות (ביטוח חיים / ריסק) – כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת המבוטח. במקרה שכזה, זכום הביטוח ישולם למוטבים שמיניתם בפוליסה או, בהיעדר מוטבים, ליורשיכם החוקיים. כיום לא משווקים פוליסות ביטוח מנהלים עם כיסוי זה.

  הרכב פוליסת ביטוח המנהלים הוא גמיש וניתן להתאים אותו באופן אישי אליכם. 

  מסלולי השקעה

  כספי החיסכון מושקעים במסלולי השקעה לבחירת החוסך. קיימים מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות. ניתן לפצל את החיסכון בין מסלולים שונים.


  כיצד מחושבים כספי הקצבה החודשית בביטוח מנהלים?

  בשנת 2008 בוטלה האפשרות לקבל את כספי החיסכון כסכום הוני. פוליסות שנרכשו משנה זו ואילך מאפשרות לקבל את כספי החיסכון כקצבה חודשית בלבד. גובה הקצבה החודשית שתשולם למבוטח נקבע לפי מקדם הקצבה – ערך מספרי המבוסס, בין היתר, על תוחלת החיים הצפויה.
  עד ליום 31.12.2012, בכל פוליסות ביטוח המנהלים הוגדר מקדם קצבה מובטח. עם העלייה בתוחלת החיים הוא אמנם גדל במשך השנים (למשל, מקדם הקצבה של פוליסה משנת 2010 היה גבוה מזה של פוליסה משנת 2005), אך לכל מבוטח נותר מקדם קצבה מובטח, שעל-פיו תחושב הקצבה החודשית שיקבל לאחר הפרישה. 
  במציאות זו לא נלקחה בחשבון העלייה שתחול בתוחלת החיים מרגע הצטרפותו של המבוטח לפוליסה ועד לפרישתו לגמלאות (לעתים מדובר בעשרות שנים). מתוך חשש להיווצרות גירעונות ולהיעדר יכולת לשלם קצבאות למבוטחים, הורה משרד האוצר על ביטול מקדם הקצבה המובטח. לכן, החל מה-1.1.2013 בכל פוליסת ביטוח מנהלים מקדם הקצבה משתנה לאורך חיי הפוליסה, או שנקבע לראשונה במועד חישוב הקצבה עם הפרישה, בהתאם לשינויים בתוחלת החיים.​​  ביטוח מנהלים - חשוב לדעת:

  • ​באפשרותך למנות מוטבים בפוליסת ביטוח המנהלים שלך עם הצטרפותך, וכן להוסיף, לגרוע או להחליף מוטבים לאורך חיי הפוליסה.
  • לחוסכים בביטוח מנהלים ניתנת הטבת מס בעת ההפקדה.
  •  כספי ביטוח המנהלים מושקעים במסלולי השקעה שונים. באפשרותך לבחור במודל השקעה המותאם לגילך (ככל שתתבגר, כספיך יושקעו במסלולים עם רמות סיכון נמוכות יותר), או לבחור במסלולי השקעה אחרים, בהתאם להעדפותיך. בכל עת ניתן להחליף מסלול השקעה, ללא עלות וללא תשלום מס.
  • באפשרותך לבקש הלוואה כנגד הכספים שצברת בביטוח המנהלים שלך, לא כולל מרכיב הפיצויים, בכפוף לתנאי החברה.
  • לאחר סיום העסקה במקום עבודה, עומדת לרשותך האפשרות למשוך את כספי הפיצויים והתגמולים, בכפוף להוראות מס ההכנסה. אולם חשוב לזכור שצעד זה עשוי להקטין באופן משמעותי את הקצבה שתקבל בגיל הפרישה. לכן מומלץ להיעזר ביועץ פנסיוני / סוכן ביטוח לפני משיכת הכספים.

  למידע נוסף על ביטוח המנהלים בהראל ועל אופן ההצטרפות – לחצו כאן.​


  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. 
  זכויות וחובות העמיתים / המבוטחים תהיינה כפי שהן מעוגנות בתקנונים, בפוליסות, בנוהלי החברה ובהוראות הדין. בכל מקרה של סתירה בינם לבין האמור לעיל, יגבר האמור בהם.


כלים נוספים