עתידית קופת פנסיה הינה קרן פנסיה מאוזנת אקטוארית, אשר אינה מקבלת עמיתים חדשים החל ממרץ 1995. הקרן זכאית להשקיע חלק מנכסיה באג"ח מיועדות.

בקרן שני סוגי עמיתים: ותיקים - אשר הצטרפו לקרן עד ה- 31.12.1994 ועמיתי תקופת הביניים - אשר הצטרפו לקרן בין החודשים ינואר - מרץ 1995 ושזכויותיהם שונו בהתאם להחלטת בג"צ.

כעמית בקרן הפנסיה באפשרותך להוסיף כיסוי ביטוחי למקרה נכות ואובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה לפני גיל הפרישה.

תשואות הראל עתידית (נכון לתאריך 31/07/2021) לתשואות כל המסלולים

 • 6.03% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 11.05% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 8.8% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 7.51% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.86 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועדת הקרן?

  הקרן מיועדת לשכירים ולעצמאיים ואינה מקבלת עמיתים חדשים החל ממרץ 1995.

  מדיניות השקעה

  בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן, הקרן זכאית להשקיע חלק מנכסיה באג"ח מיועדות.

  מה כוללת הקרן?

  החל מגיל פרישה, תשלם לך הקרן פנסיה חודשית לכל החיים.
  פנסיית הזקנה בקרן מחושבת בהתאם לגיל הפרישה המוגדר בתקנון הקרן, ומשולמת החל מגיל פרישתך לגמלאות ולמשך כל ימי חייך.

  לאחר הפטירה, הפנסיה תשולם לשאיריך ולבן / בת הזוג לכל ימי חיים וליתומים עד הגיעם לגיל 21. בנוסף, מבטיחה הקרן לפחות 180 תשלומי פנסיה מלאים, שישולמו לך או לשאיריך (במקרה של פטירה מוקדמת).  

  בקרן שני מסלולי פנסיה:
  • מסלול פנסיית יסוד, המקנה פנסיית זקנה מגיל הפרישה ופנסיה לשאירי הפנסיונר.
  • מסלול פנסיה מקיפה, המקנה בנוסף לפנסיית הזקנה והפנסיה לשאירי הפנסיונר גם את הכיסויים הבאים:
   1. פנסיית נכות - במקרה של נכות (אובדן כושר עבודה) ובמידה והנכות הוכרה בהתאם לתקנון הקרן, תשלם הקרן פנסיה חודשית למשך תקופת הנכות או עד לפרישתך ולקבלת פנסיית זקנה. במקביל תמשיך הקרן לשלם את דמי התגמולים המתאימים שיצטברו לפנסיית הזקנה.
   2. פנסיית שאירים - בעת פטירה, תשלם הקרן פנסיה חודשית לבן / בת הזוג למשך כל חייהם וליתומים עד גיל 21.

  הכיסויים הביטוחיים במסלול פנסיה מקיפה חלים עד הגיעך לגיל הפרישה המוגדר בתקנון. לאחר הגיעך לגיל הפרישה ובמידה ותתקבלנה הפקדות נוספות, הן תועברנה למסלול יסוד ללא כיסוי ביטוחי.

כלים נוספים