המסמכים שצריך לאסוף וההחלטות שצריך לקבל לקראת הפרישה

 

​מתכננים לפרוש לפנסיה בקרוב? מזל טוב! חצי שנה לקראת הפרישה חשוב להתחיל ולהיערך. הנה מה שצריך לעשות בחודשים שלפני הפרישה לפנסיה.

 • פרישה לפנסיה היא אירוע משמעותי שנוגע כמעט בכל היבטי החיים שלנו: כלכלי, ביטוחי ורגשי. לקראת מועד הפרישה, צריך לקבל החלטות רבות המשפיעות, בין היתר, על גובה תשלום הפנסיה לכם וליקיריכם. כדי להתחיל ולקבל אחרי הפרישה פנסיה חודשית, צריך להגיש בקשה לקבלת פנסיה מקרן הפנסיה. מרגע שהתקבל התשלום הראשון אי אפשר לחזור ולשנות את הבחירות בבקשה ולכן חשוב להכיר אותן, להבין את המשמעות שלהן ולהיערך מראש. כדי להגיע מוכנים לרגע הזה, הכנו לכם מדריך קצר איך להיערך בחודשים שלפני הפרישה. ​

  חצי שנה לפני מועד הפרישה

  בשלב הראשון כדאי לעשות סדר: לבדוק היכן מתנהלות קרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים ולשקול לאחד את החסכונות או חלק מהם, במקום אחד. בשלב זה אפשר להיעזר באנשי ונשות מקצוע: יועצים פנסיוניים, סוכנים והמרכז לתכנון פרישה כאן בהראל. זה השלב שבו חשוב לאסוף את כל המסמכים: טופסי 161 שקיבלתם במהלך השנים, אישורים על מענקים, אישורים מפקיד שומה וכיוצא בזאת. כל אלה ישפיעו על המס שתידרשו לשלם בפרישה ועל המס שינוכה מדי חודש מהפנסיה החודשית שלכם.  

  בנוסף, כדאי להתחיל להכיר את מסלולי הפרישה השונים, הבחירות השונות שצריך לקבל בזמן הגשת הבקשה והמשמעויות שלהן. 

  הנושאים העיקריים שתתבקשו לבחור בהגשת הבקשה לפנסיה הם:

  שיעור קצבת שאירים לבן או בת הזוג ולילדים

  מרגע שתתחילו לקבל פנסיה חודשית, היא תשולם לכם במשך כל ימי חייכם. אם יש לכם בן או בת זוג, תתבקשו לבחור את שיעור הקצבה מתוך תשלומי הפנסיה שלכם, שישולמו להם לאחר לכתכם כקצבת שאירים. השיעור המינימלי לקצבת שאירים לבן או בת הזוג הוא 30% ואם תבחרו עבורם שיעור גבוה יותר, תקטן הפנסיה החודשית שלכם בהתאמה. פנסיית השאירים תשולם לבן או בת הזוג לאחר לכתכם במשך כל ימי חייהם. 

  אם אתם פורשים לפנסיה ויש לכם ילדים מתחת לגיל 21, תוכלו לבחור גם עבורם את שיעור פנסיית השאירים שתשולם להם לאחר לכתכם וכל עוד הם מתחת לגיל 21. במקרה של ילדים בעלי מוגבלות, הם יוכלו לקבל קצבת שאירים לכל ימי חייהם בהתאם להוראות התקנון. בכל מקרה, סך כל קצבאות השאירים לא יעבור את ה-100% מהקצבה שלכם. 


  מספר תשלומים מובטחים

  במועד הגשת הבקשה לפנסיה, תוכלו לבחור מסלול של תשלומים מובטחים. התשלומים המובטחים הם מספר קבוע של קצבאות במשך תקופה שתבחרו מראש, שישולמו גם לשאירים או למוטבים ובהיעדרם, ליורשים שלכם לאחר לכתכם. התשלומים המובטחים יהיו בסכום זהה לסכום הפנסיה שתקבלו אתם מהקרן עד לסיום אותה תקופה שבחרתם. חשוב לציין: ניתן לבחור בתקופת תשלומים מובטחים כל עוד גילכם בתום התקופה לא יעלה על 87 ושלא הייתם זכאים לקבל קצבת נכות במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה. תוכלו לבחור בתשלומים מובטחים לתקופה בת 60, 120, 180 או 240 תשלומים. אם גילכם בתום תקופת התשלומים יעלה על 87, תקוצר תקופת הבטחת התשלומים בהתאם. בין אם בחרתם בתשלומים מובטחים או לא, אתם תקבלו פנסיה גם לאחר תום תקופת התשלומים המובטחים ולמשך כל ימי חייכם. אם נותרו תשלומים מובטחים לאחר לכתכם, השאירים שלכם יקבלו את התשלומים המובטחים שנותרו עד תום תקופת ההבטחה שבחרתם. לאחר שהסתיימה תקופת ההבטחה, השאירים שלכם – בן או בת הזוג והילדים עד גיל 21 או הילדים בעלי המוגבלות – יקבלו פנסיית שאירים בהתאם לאחוזים שבחרתם בשלב הגשת הבקשה ובכפוף להוראות התקנון. 

  אולי יעניין אתכם:


  תשלום חד-פעמי באמצעות היוון קצבאות

  הפנסיה תשולם לכם מדי חודש למשך כל ימי חייכם. אבל במועד הגשת הבקשה תוכלו לבחור לקבל סכום חד-פעמי כבר בעת הפרישה על חשבון הקטנת התשלום החודשי. הפעולה הזו נקראת היוון – כלומר המרת קצבאות שתקבלו בעתיד לסכום חד-פעמי היום. חישוב ההיוון תלוי בגובה הפנסיה שלכם:

  •  אם הפנסיה החודשית שלכם תעלה על מה שמוגדר כ"סכום הקצבה המזערי" – סכום של 4,850 ₪ נכון לשנת 2023, תוכלו להוון את כל מה שעולה על הסכום הזה ולקבל אותו כסכום חד פעמי במועד הפרישה. גובה הקצבה החודשית עשוי להשתנות מעת לעת בעקבות מדד המחירים לצרכן, עדכון תשואתי, איזון דמוגרפי וכיו"ב. 
  • אם הפנסיה החודשית שלכם נמוכה מסכום הקצבה המזערי, תוכלו לבחור להוון עד 25% מסכום הקצבה החודשית לתקופה של עד חמש שנים. בתקופה שבחרתם להוון, תשלומי הפנסיה החודשית יהיו נמוכים בהתאם לשיעור שביקשתם להוון. כשתקופת ההיוון שבחרתם תסתיים, תחזרו לקבל את סכום הפנסיה החודשית שחושבה לכם לפני בקשת ההיוון. 

  לתשומת לבכם, אם לא יועבר אישור מס, ינוכה מהסכום החד-פעמי המהוון במועד התשלום הראשון מס בהתאם להוראות מס הכנסה.​

  שלושה חודשים לפני מועד הפרישה

  כשלושה חודשים לפני מועד הפרישה המתוכנן תוכלו למלא ולהגיש את הבקשה לקבלת פנסיה כדי לאפשר לנו להשלים את הטיפול בבקשתכם ולוודא שצירפתם את כל הטפסים הנדרשים בצורה תקינה ומלאה. 

  לפי התקנון, מועד הזכאות לקבלת הפנסיה הוא ה-1 לחודש שציינתם בבקשה לקבלת הפנסיה או ה-1 לחודש העוקב למועד אישור הבקשה שלכם, לפי המאוחר. הפנסיה תשולם עד ליום העסקים השלישי של כל חודש, בשל החודש הקודם, וזאת החל מהחודש העוקב למועד הזכאות.

  היערכות מוקדמת והגשת הבקשה שלושה חודשים לפני מועד הפרישה שלכם, תבטיח את רציפות התשלומים בין המשכורת האחרונה ועד לתשלום הפנסיה הראשון. תוכלו לבקש בעת הגשת הבקשה לפרישה תשלום קצבה של חודש עד שלושה חודשי קצבה נוספים עבור החודשים שקדמו למועד פרישתכם וזאת בלבד שגילכם בחודש הראשון בתקופה הנוספת של תשלומי הקצבה לא יהיה נמוך מגיל 60. 

  לפרטים על הגשת הבקשה לקבלת פנסיית זקנה מקרן פנסיה מקיפה ​>>>​


  יום הפרישה

  מזל טוב! זה הזמן ליהנות מפירות עבודתכם לאורך השנים ולהתרגל לשגרה החדשה שלכם. אם השלמתם את הגשת הבקשה לפנסיה מראש, תתחילו וודאי לקבל בקרוב את תשלום הפנסיה החודשי. אם בחרתם להוון חלק מכספי הפנסיה, תקבלו את הסכום המהוון יחד עם תשלום הפנסיה הראשון. בתחילת החודש העוקב למועד הפרישה ובכל חודש אחריו, תוכלו לצפות בתלוש הפנסיה באזור האישי באתר הראל. התלוש יפרט את התשלומים שקיבלתם ואת הניכויים לרשויות המס וביטוח לאומי אם ישנם כאלה. מדי שנה תקבלו גם טופס 106 המסכם את התשלומים והניכויים שבוצעו לזכותכם לאורך השנה החולפת. מעת לעת, ובהתאם להוראות רשות המיסים  נפנה אליכם בבקשה למלא טופס 101 כדי לבדוק האם נדרש לעדכן את ניכויי המס המתאימים.

  לידיעתכם, קצבת זקנה המשולמת על-ידי הקרן לפנסיונרים מתעדכנת, בין השאר, גם בשים לב לניכוי המס הנדרש, לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, עדכון תשואתי ואיזון אקטוארי בכפוף להוראות התקנון שבתוקף במועד הפרישה והוראות הדין. 

  באופן טבעי, הפרישה לפנסיה היא אירוע שמלווה בלא מעט חששות והרבה שאלות עולות במהלך התקופה. מקווים שהצלחנו להפיג לפחות חלק מהם. פרישה נעימה! 


  * ההתייחסות במאמר זה היא לקרנות פנסיה חדשות בלבד המנוהלות בהראל.

  * יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין והוראות התקנון - יגברו האחרונות.

  * הוראות התקנון עשויות להתעדכן מעת לעת, בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון. ההוראות הקובעות תהיינה אלה שבתוקף במועד האירוע המזכה או במועד היציאה לפרישה בהתאם למקרה.

  * אין באמור כדי להוות ייעוץ /שיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

כלים נוספים