>

 • ​​באפשרותך לקבל הלוואה במידה וברשותך אחת מהתוכניות הבאות בהראל: פוליסת ביטוח חיים פנסיוני, תוכנית מגוון להשקעה וחיסכון, קרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות.
  גובה ההלוואה אשר באפשרותך לקחת תלוי בסכום הכסף שצברת ובמידת הנזילות של כספך.

  לבדיקת זכאותכם לחצו כאן

  ניתן לקרוא עוד במדריכים הבאים:

  בקשת הלוואה מקר​​ן הפנסיה
  בקשת הלוואה מקופת גמל
  בקשת הלוואה מפוליסת ביטוח חיים פנסיוני
  בקשת הלוואה מקרן השתלמות
  בקשת הלוואה מתוכנית מגוון להשקעה וחיסכון

  לתשומת ליבך, קבלת ההלוואה מותנת באישור החברה ותנאיה יקבעו בהתאם לנהליה הפנימיים של החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד.

 • ניתן להשתמש במחשבון לביצוע תחזית לתוכנית הפנסיה שלכם

  למידע נוסף 
 • באפשרותך לעדכן את פרטיך האישיים באמצעות האזור האישי.

  לעדכון הפרטים צריך ללחוץ כאן

  למידע נוסף 
 • ​גיל הפרישה הנהוג בקרן פנסיה הינו 67 לנשים ולגברים. בקרן הפנסיה קיימת אפשרות לקבלת קצבת פנסיה מוקדמת, החל מגיל 60. לחלופין, ניתן לדחות את גיל הפרישה ולהגדיל את גובה פנסיית הזיקנה.

  במידה והנך לפני פרישה, באפשרותך לפנות למרכז לתכנון פרישה של הראל ולקבל ייעוץ מקצועי בנושא.

 • באפשרותך להגדיר מוטבים אליהם יועברו הכספים שצברת באחד מהחסכונות שלך או באחת מפוליסות הביטוח שלך לאחר פטירתך, חלילה.
  בנוסף, תוכל להגדיר את אחוזי החלוקה בין המוטבים ולשנות את המוטבים בהתאם לרצונותיך בכל עת.

  למידע נוסף תוכל לפנות לסוכן הביטוח שלך או ישירות אלינו באמצעות טופס צור קשר באתר או מוקד שירות הלקוחות של הראל. 

  למידע נוסף:

  למינוי מוטבים בקופת גמל
  למינוי מוטבים בקרן פנסיה

  למינוי מוטבים בביטוח חיים פנסיוני
  למינוי מוטבים בקרן השתלמות
  למינוי מוטבים בביטוח למקרה מוות

 • ​בעת הפרישה, מחושבת פנסיית הזקנה על-פי החיסכון הצבור בקרן. יתרת החיסכון מחולקת במקדם (מספר המחושב על-ידי הקרן) המותאם לנתוניך האישיים ולמסלול הפנסיה שבחרת. התוצאה של החלוקה הינה פנסיית הזקנה.

  באפשרותך לקבל ייעוץ מקצועי ממומחים בת​​כנון פרישה.

 • ​מסלולי הביטוח בקרן נבדלים זה מזה בגובה הכיסוי הביטוחי אשר מופנה לנכות, לשאירים ולחיסכון.
  באפשרותך לבחור את המסלול המתאים לך בהתאם להעדפותיך ולמצבך המשפחתי, למשל: אם אין לך בן / בת זוג ו/או ילדים, תוכל לוותר על הכיסוי לבן/ת הזוג או ויתור על כלל הכיסוי לשאירים ללא תלות במסלול הביטוח שתבחר.
  מידע נוסף תוכל למצוא בעמוד מסלולי הביטוח של כל אחת מקרנות הפנסיה של הראל:


  למידע אודות שינוי מסלול ביטוח בקרן הפנסיה, עיין במדריך עדכון מסלול ביטוחי.

  כמו כן, באפשרותך לקבל שירותי תכנון פיננסי מהמומחים של המרכז לתכנון כלכלי מתקדם.

 • ​בקרן הפנסיה נגבים דמי ניהול שמשולמים לחברה המנהלת.
  גובה דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה נקבע על-ידי משרד האוצר ושיעורו הוא 6% מההפקדה החודשית השוטפת ו- 0.5% שנתי מהיתרה הצבורה.
  בקרן הכללית גובה דמי הניהול הינו 4% מההפקדה החודשית השוטפת ו- 1.05% שנתי מהיתרה הצבורה.

 • עבור עמית בקרן הפנסיה​

  ​כל הכספים הנצברים בקרנות הפנסיה מושקעים בנכסים שונים, על-פי החלטת החברה המנהלת, וביניהם: השקעות בשוק ההון, בנדל"ן, בהלוואות ועוד.

  בקרן הפנסיה המקיפה עד 70% מהיתרה מושקעים בשוק ההון (מניות, אג"ח קונצרני וכו') ו- 30% מהיתרה מושקעים באג"ח ממשלתיות (חסרות סיכון).
  בקרנות הפנסיה הכלליות כל הכספים מושקעים בנכסים שונים (אינן זכאיות לרכוש אג"ח מיועדות).

  בקרן הפנסיה המקיפה בהראל קיימים מספר אפיקי השקעה, הנבדלים זה מזה במדיניות ההשקעות. בעת ההצטרפות לקרן ובכל עת, באפשרותך לבחור ולשנות את אפיק ההשקעה המועדף עליך.

  היכנס לאזור המידע האישי  שלך בהראל, על-מנת לשנות את אפיק ההשקעה בקרן הפנסיה שלך. כמו כן, תוכל לעיין במידע נוסף במדריך עדכון אפיק השקעה בקרן פנסיה.


  עבור פנסיונר בקרן הפנסיה

  כספי הקרן יכולים להיות מושקעים באחד משני אפיקי השקעה, בהתאם למועד תחילת קבלת הקצבה:

  למקבלי קצבאות לפני ינואר 2018:

  • מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
  • מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים

  למקבלי קצבאות לאחר ינואר 2018:

  • מסלול בסיסי למקבלי קצבה
  • מסלול הלכה למקבלי קצבה

  אפיק ברירת המחדל להשקעת הכספים הוא אפיק בסיסי למקבלי קצבה. אם תרצה שכספיך יושקעו באפיק הכפוף לכללי ההלכה היהודית, תוכל לבחור באפיק הלכה למקבלי קצבה.

  לידיעתך, בקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית קיים רק אפיק בסיסי למקבלי קצבה.

 • ​​על-פי חוק פנסיית חובה, על כל מעסיק להפריש סכום מתוך שכר העובד לקרן פנסיה. החוק קובע גם את אחוזי ההפרשה המינימליים:

  ​מעסיק​

  עובד​

  פיצויים​

  6.5%

  6%​

  6%​

  אחוזי ההפרשה המקסימליים האפשריים לקרן הפנסיה הינם:
  מעסיק: עד 7.5%
  עובד:  עד 7%
  פיצויים: עד 8.33%

 • חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך שמטרתו העיקרית הינה צבירת סכום כספי שישמש אותך בגיל הפרישה לפנסיה.
  החיסכון הפנסיוני כולל גם רכיב ביטוחי שמטרתו להחזיר לך או לקרובך הנסמך עליך, סכום חד-פעמי ו/או קצבה חודשית באחד מהמקרים הבאים:

  • אובדן כושר עבודה (זמני או לצמיתות)
  • פטירה

 • חיסכון פנסיוני ניתן לצבור רק באמצעות מוצרים פנסיוניים, כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. מוצרים פנסיוניים, בשונה מכל חיסכון פיננסי אחר, מאושרים ומפוקחים על-ידי המפקח על הביטוח באגף שוק ההון במשרד האוצר.

  בנוסף, קיימות הטבות ייחודיות לחיסכון פנסיוני הניתנות על-ידי הממשלה (הטבות מס, סבסוד ההשקעות).

 • הקמנו בשבילך מדריך שמסביר איך מעדכנים הרשאה לחיוב חשבון

  למידע נוסף 
 • יש להפריד בין מרכיב הפיצויים בקרן למרכיב התגמולים (תגמולי עובד ותגמולי מעסיק):

  • את מרכיב הפיצויים ניתן למשוך לאחר עזיבת העבודה ובכפוף לאישור המעסיק לשחרור כספי הפיצויים.
  • ככלל, את מרכיב התגמולים בקרן ניתן למשוך רק לאחר עזיבת מקום העבודה ורק כפנסיה חודשית בגיל הפרישה. כל משיכה הונית (באופן חד-פעמי) של מרכיב התגמולים, תחויב במס של לפחות 35% (על-פי תקנות מס הכנסה).

  יש לשים לב כי כל משיכה חלקית או מלאה, תקטין את פנסיית הזקנה הצפויה.
  למידע נוסף עיין במדריך למשיכת כספים מקרן הפנסיה, או צפה בסרטון הסבר בנושא.

 • אישורי המס בגין ההפקדות שהתקבלו בשנת המס האחרונה נשלחים אליך אחת לשנה באמצעות המייל או הנייד שלך. כמו כן, תוכל למצוא את אישורי המס באזור המידע האישי שלך באתר הראל.


  למידע נוסף:
  הפקת אישור מס בגין תשלום על ביטוח חיים פנסיוני

  בנוסף, באפשרותך לפנות לסוכן הביטוח שלך או אלינו באמצעות טופס צור קשר באתר או מוקד שירות הלקוחות של הראל.

 • כמבוטח בהראל, פעם בשנה נשלחים אליך בדואר דוחות שנתיים בגין תשלומי הביטוח ששילמת במהלך שנת המס האחרונה בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל ובקרנות הההשתלמות.
  בנוסף, באפשרותך לצפות בדוחות התקופתיים שלך באזור המידע האישי שלך באתר הראל.

 • ​בעת עזיבת עבודה ומעבר בין עבודות אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך, ליועץ פנסיוני או לנציג מטעם מקום עבודתך על-מנת שתוכל לשמור על זכויותיך בעיקר בסוגיות הבאות הקשורות לנושאי ביטוח וחיסכון לפנסיה:

  1. שמירת זכויות פנסיוניות
  הפוליסות והתוכניות הפנסיוניות כוללות ביטוחים במקרה של נכות או פטירה (בטרם צאתך לפנסיה). בעת מעבר בין עבודות חשוב שתבדוק כי זכויות אלו נשמרות עבורך.

  2. פיצויים
  כספי הפיצויים הנצברים לזכותך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון שלך לפנסיה ומשיכתם מקטינה משמעותית את קצבת הפנסיה שלך בגיל פרישה.
  בנוסף, בהתאם לתקנות מס הכנסה יתכן ותידרש לשלם מס בעת משיכת כספי הפיצויים.


  למידע נוסף בחר במדריך הרלוונטי עבורך:
  מדריך להגשת בקשה לשמירת זכויות בקרנות הפנסיה של הראל
  מדריך למשיכת כספי פיצויים בקופות הגמל של הראל

 • ​כן, באפשרותך להצטרף לאחת מקרנות הפנסיה של הראל ולבצע הפקדות חודשיות בהוראת קבע לקרן הפנסיה שלך.

  למידע נוסף עיין במדריך הצטרפות לקרנות הפנסיה.

 • ​במידה וחל שינוי במצב המשפחתי שלך (בעקבות חתונה, גירושין וכו'), תוכל לעדכן אותנו באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735* ימים א'-ה', בין השעות 8:30-16:00.

 • ​על מנת שנוכל לבחון את בקשתך להלוואה תתבקש לשלוח מסמכים. להלן רשימת המסמכים הנדרשים:

  1. צילום תעודת זהות ברור וקריא של מבקש ההלוואה
  2. טופס אישור פתיחת הרשאה רשמי מהבנק, ללא הגבלות
  3. צילום המחאה מבוטל, או אישור ניהול חשבון פרטי ועל שם העמית בלבד
  4. תדפיס חשבון בנק לתקופה של שלושה חודשים עוקבים ועדכניים
  5. שלושה תלושי שכר עוקבים ועדכניים
  6. עמית עצמאי – שומת מס אחרונה שהוצאה לך ואישור רואה חשבון לשנה שוטפת​
  7. טופס בקשה לקבלת הלוואה, בהתאם למוצר ממנו אתה לוקח את ההלוואה. הטופס נמצא במדריכים לבקשת הלוואה באתר, תחת סעיף "מסמכים וטפסים":

  בקשת הלוואה מפוליסת חיסכון והשקעה או מביטוח חיים פנסיוני
  בקשת הלוואה מקרן השתלמות או מקופת גמל
  בקשת הלוואה מקרן פנסיה
  בקשת הלוואה מקופת גמל להשקעה

 • ​אלה הן הוצאות של הגופים המוסדיים לצורך ניהול ההשקעות השוטף של הכספים הצבורים בהם בשל ביצוע עסקאות בתיקי ההשקעות (כגון: עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת, דמי ניהול של קרנות השקעה וכו'). הוצאות אלו מנוכות מתשואת ההשקעות במסלולי ההשקעה ואינן נגבות כתשלום ישיר מחשבון כל חוסך.

  התשלום עבור ההוצאות הישירות אינו מגיע לחברה המנהלת כהכנסה, אלא מדובר בתשלום שמועבר ישירות ובמלואו לנותני שירותים עבור ביצוע ההשקעות השונות.

  שיעור הוצאות לניהול ההשקעות המוצג בדיווחים הינו ממוצע משוקלל של סך כל ההוצאות הישירות בכל מסלולי ההשקעה הקיימים לך בהתאם לשיעור החיסכון שלך בכל אחד ממסלולים אלו. שיעור התשואה המוצגת בדיווחים הינה לאחר ניכוי הוצאות אלו.

  1. עמלות קנייה ומכירה ודמי שמירה של ניירות ערך סחירים.
  2. דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים, כולל משמורת של ניירות ערך.
  3. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם של צד קשור או ממתן הלוואה לצד שאינו קשור.
  4. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין.
  5. הוצאה הנובעת ממתן משכנתאות.
  6. הוצאה הנובעת מניהול תביעה או תובענה.
  7. עמלת ניהול חיצוני.

   הוצאות לניהול חיצוני מוגבלות ע"פ התקנות לשיעור מקסימלי של 0.25%.

  גובה ההוצאות הישירות בכל מסלול השקעה מפורסם באתר האינטרנט של כל קרן תחת השם "דוח הוצאות ישירות".

  בהתאם לתקנה 2.א. לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח- 2008.

 • מאחר ומשיכת כספי הפיצויים מקטינה משמעותית את קצבת הפנסיה שלך בגיל פרישה, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני שלך בטרם משיכת הכספים. 

  על-מנת לקבל מידע מפורט אודות משיכת כספי פיצויים בתום עבודה, עיין במדריכים הבאים:

  מדריך משיכת כספים מקופת גמל
  מדריך משיכת כספים מקרן פנסיה
  מדריך משיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים פנסיוני

 • לרשותך מספר ערוצים לקבלת מידע אודות חסכונותיך בהראל:

  אזור המידע האישי שלך באתר הראל 

  טלפון ייעודי לאיתור כספים ומוצרי ביטוח, שמספרו 03-9149558

  פקס ייעודי לאיתור כספים ומוצרי ביטוח, שמספרו 03-7348728

  טופס צור קשר באתר הראל

  פנייה בדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, 5211802, לידי הראל ביטוח ופיננסים

  כמו כן, באפשרותך לבדוק את המידע באתר משרד האוצר - הר הכסף, באמצעות המנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים ובאתר משרד האוצר - הר הביטוח, לאיתור פוליסות ביטוח. 

 • ​כניסה לאזור המידע האישי באתר הראל אפשרית באמצעות מספר תעודת זהות ומספר טלפון ללא סיסמה קבועה. בעת תהליך ההזדהות תישלח לטלפון הנייד שלך סיסמה חד-פעמית באמצעותה תסיים את תהליך ההזדהות ותוכל לצפות במידע האישי שלך. בעת כניסה ראשונה למידע האישי, מומלץ כי תעודת הזהות שלך תהיה בקרבתך היות ויתכן ותידרש להזין גם את תאריך ההנפקה שלה.

  לכניסה לאזור המידע האישי שלך>

 • ​קרן הפנסיה ​​היא אחד מאפיקי החיסכון לטווח ארוך הנהוגים בישראל. מדובר בקופת חיסכון המעניקה לחוסך בה פנסיה חודשית מגיל הפרישה: 64 ​​​לאישה ו-67 לגבר. קרן הפנסיה המקיפה של הראל כוללת רכיב ביטוחי מובנה המעניק כיסוי למקרה של נכות ולמקרה של פטירה. ​

 • ​​קרן הפנסיה נועדה לספק לנו חסכון לגיל הפרישה וכן, הכנסה למקרה בו לא נוכל לעבוד, מה שיכול לקרות במקרה של נכות. הקרן גם תספק פיצוי לבני המשפחה אותם אנו מפרנסים במקרה של מוות לפני או אחרי היציאה לפנסיה. לשם כך, קרן הפנסיה מורכבת מחיסכון ומביטוח למקרה מוות או נכות.

  סכום הכסף בקרן הפנסיה מושקע בהתאם למסלול ההשקעות שבחרנו כדי לאפשר לנו לצבור כמה שיותר עד הפרישה לפנסיה. ככל שהחיסכון יהיה גדול יותר, כך הקצבה החודשית שנקבל בפנסיה תהיה גבוהה יותר. לכן חשוב להתחיל לחסוך מוקדם ככל הניתן ולשקול להגדיל את ההפקדות ככל שניתן.

  המרכיב הביטוחי מכסה מקרים של נכות או מוות חלילה. במקרים אלה בני הזוג וילדים המוגדרים כשאירים בקרן הפנסיה יקבלו קצבה (או סכום חד-פעמי בחלק מהמקרים) שתחליף את ההכנסה שאיבדנו. ​

 • ​​אם את​ם שכירים, המעסיק מעביר את ההפקדות לקרן הפנסיה שבחרתם. המעסיק או המעסיקה מפקידים על חשבונם, ברוב המ​​קרים, בין  6.5-7.5% מהשכר שלכם למרכיב התגמולים, ועוד 6% או 8.33% מהשכר​​ שלכם למרכיב הפיצויים שלכם. בנוסף, המעסיקים מפקידים  6-7% מתוך השכר שלכם להפקדות לקרן הפנסיה עבור 'מרכיב תגמולי עובד'. בסך הכל, לקרן הפנסיה שלכם מופקד שיעור מינימלי של 18.5% משכרכם, ולא יותר מ-22.83%.

  אם את​ם עצמאים אתם מחויבים על פי חוק להפקיד בעצמכם את השיעור המתחייב בחוק. אתם עשויים לקבל הטבת מס עבור הפקדה של עד 16.5% מההכנסה השנתית החייבת במס שלכם לקרן הפנסיה שתבחרו.  למידע נוסף על הפקדות לעצמאים לקרן הפנסיה​​

 • ​​תוכלו לבחור האם להפקיד ולנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם בקרן פנסיה או בקופת גמל לחיסכון. שתי האפשרויות מיועדות לחיסכון לפרישה שממנו תוכלו לקבל קצבה חודשית, אולם בקופת גמל לחיסכון תידרשו לנייד את הכספים מקופת הגמל לחיסכון לקופה משלמת קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.  בנוסף, בשתיהן תוכלו לבחור את מסלול הה​​שקעה שבו יושקעו כספי החיסכון שלכם. החוסכים בקרן הפנסיה המקיפה והפנסיונרים המקבלים קצבה מהקרן נהנים מרשת ביטחון ממשלתית המציעה תשואה מובטחת בשיעור של עד 30% מהכספים שחסכו בקרן, במנגנון שנקרא 'הבטחת תשואה'. רשת הביטחון הזו מסייעת לצמצם את הסיכון בתקופות של תנודתיות גבוהה בשוק ההון.

  בניגוד לקופת הגמל שכוללת חיסכון בלבד, בקרן הפנסיה יש גם כיסוי ביטוחי המגן עלינו מפני אובדן הכנסה במקרה של נכות או מוות, חלילה.  ק​רן פנסיה וקופת גמל פועלות שתיהן בהתאם לתקנון המסדיר את הזכויות והחובות של העמיתים בקרן או בקופה.​​

 • קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית מציעות חיסכון לפרישה לצד כיסוי ביטוחי למ​קרה מוות או נכות. כל עובד ועובדת יכולים לחסוך בקרן פנסיה מקיפה וליהנות מהטבות מס, ממנגנון הבטחת תשואה המספק רשת ביטחון ממשלתית לחלק מהחיסכון בקרן וכן מכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות. בשל הטבות המס ורשת הביטחון הממשלתית, גובה ההפקדות לקרן פנסיה מקיפה מוגבל בתקרת הפקדה חודשית. ניתן להפקיד לקרן פנסיה מקיפה סכום חודשי שאינו עולה על 20.5% מפעמיים שכר ממוצע במשק.

  אם א​תם בעלי ובעלות שכר גבוה יותר, תוכלו לבחור לחסוך את ההפקדות מעל לתקרה בקרן פנסיה כללית. כך תהיו בעלי שתי קרנות פנסיה, אחת מקיפה ואחת כללית.​​

 • ​​מדד ה-500 S&P הוא אחד הממדים המובילים בעולם בשנים האחרונות – ביצועיו לאורך זמן הפכו את אפיק ההשקעה לנחשק ופופולארי בעולם. המדד כולל את 500 החברות הגדולות (מבחינת שווי שוק) הנסחרות בארה“ב. המדד מאגד חברות מתחומים רבים כמו טכנולוגיה, תעשיה, אנרגיה ופיננסים. היתרון המשמעותי במדד זה הוא השקעה במספר רב​ של חברות, כתוצאה מכך פיזור ההשקעה רחב יותר והתנודתיות הכרוכה בהשקעה בחברה בודדת פוחתת.

  למידע נוסף על מסלול מחקה​ מדד S&P 500

 • ​​​​במקרה של מוות לפני היציאה לפנסיה, השאירים שלכם – בני זוג וילדים עד​​ גיל 21 או ילדים עם מוגבלות כפי שמוגדרים בתקנון הקרן – יהיו זכאים לקצבת שאירים. בני זוג יהיו זכאים לקצבת שאירים לכל ימי חייהם, וילדים יהיו זכאים לקצבה עד שאינם מוגדרים עוד כשאירים. גובה קצבת השאירים של עמית מבוטח יחושב לפי שיעור קצבת השאירים שבחרתם והשכר המבוטח שלכם בקרן. כלומר השכר שחושב על פי הפקדות לקרן הפנסיה.

  במקרה של מוות אחרי שהתחלתם לקבל פנסיה, גם אז השאירים שלכם יה​יו זכאים לקצבת שאירים, בהתאם להגדרות בתקנון הקרן. אך גובה ק​​צבת השאירים יחושב בהתאם לבחירות שלכם בעת הגשת הבקשה לקצבת פנסיה ובפרט בהתאם לבחירות שלכם לגבי שיעור קצבת השאירים מקצבת הפנסיה, מספר תשלומים מובטחים והיוון סכומים כלשהם. כאשר אין שאירים ובחרתם מספר תשלומים מובטחים, המוטבים שהגדרתם בקרן ובהיעדרם היורשים שלכם, יוכלו לקבל את יתרת התשלומים שנותרו לאחר לכתכם בטרם עת. במקרים מסוימים יתאפשר לשאירים, המוטבים או היורשים שלכם, למשוך חלק או את כל הכספים המגיעים להם כסכום חד-פעמי, בהתאם לתנאי תקנון קרן הפנסיה.

  *יובהר כי בכ​​ל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון– יגברו האחרונות. 

  **אין באמור כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס או ייעוץ השקעות אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

  ***מטרת המסלול הינה להשיג תשואה דומה לתשואת המדדים ואין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי לאורך זמן. המסלול עשוי להיות מושפע גם משער המטבע.

  מדד S&P Kensho Cleantech Index הינו מוצר של ,S&P Dow Jones Indices LLC שהינה יחידה של S&P Global או של החברות המסונפות אליה ("SPDJI"), והוא ניתן ברישיון לשימוש על ידי החברה. Standard & Poor’s® ו- S&P® הינם סימני מסחר רשומים של Standard & Poor’s Financial Services LLC שהינה יחידה של S&P Global ("S&P"); ®Dow Jones הוא סימן מסחר רשום של Dow Jones Trademark Holdings LLC" ("Dow Jones"); וסימני מסחר אלו ניתנו ברישיון לשימוש על ידי SPDJI וכן ניתנו ברישיון משנה לצרכים מסוימים לחברה. החברה אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי, S&P  Dow Jones, SPDJI, או מי מהחברות המסונפות אליהם והם לא מצהירים כל הצהרה בקשר לכדאיות ההשקעה במסלול והם אינם אחראים לגבי טעויות, מחדלים או שיבושים במדד.