החיסכון בקרן הפנסיה נועד לשם קבלת קצבת זיקנה, שתאפשר לך ולבני משפחתך להתמודד עם ההוצאות הכספיות לאחר הפסקת העבודה והפרישה לגמלאות. כעמית בקרן הפנסיה, הנך זכאי לקבל קצבת זיקנה חודשית החל מגיל 60 ולמשך כל חייך, כדי שתוכל לשמור על רמת חיים נאותה גם בתקופה זו.

מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זיקנה יהא המועד שיאושר על-ידי החברה המנהלת או המועד שציינת בטופס הבקשה לקבלת קצבת זיקנה, לפי המאוחר מבניהם. תום הזכאות יהא היום האחרון בחודש פטירתך.

קצבת הזיקנה המשולמת מקרן הפנסיה אינה תלויה בפנסיה המשולמת מכל גורם אחר.

עצמאים, איך שלא תסתכלו על זה, אתם מרוויחים: הפקידו לקרן הפנסיה עד לסוף 2019 ותיהנו מהטבת מס
לפרטים נוספים ולהפקדה

​לצורך בקשת קצבת זיקנה מקרן הפנסיה, עליך להגיש את המסמכים הבאים:

  • כל הטפסים המפורטים בערכת הבקשה, לרבות טופס בקשת קצבת זיקנה
  • טופסי תשלום: טופס 101, אישור ניהול חשבון וכו', כמפורט בערכת הבקשה

לתשומת ליבך, במקרה שהיית זכאי לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה במהלך 24 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לקבלת קצבת זיקנה, עליך למלא את ערכת מעבר מנכות לזיקנה.

​באפשרותך להגיש תביעה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348575
ניתן לוודא את קבלת הפקס כשלוש שעות לאחר שליחתו, בטלפון:  1-700-70-28-70

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: הראל חברה לביטוח בע"מ, אגף תביעות מחלקת פנסיה, בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, 5211802

  1. לאחר קבלת טופס הבקשה והמסמכים שהוגשו על ידך, יישלח אליך מכתב בנוגע לקבלתם ולתקינותם.
  2. עם קבלת כל המסמכים הנדרשים לבקשה, נחשב את גובה קצבת הזיקנה החודשית המגיעה לך, והיא תועבר מדי חודש לחשבון הבנק שלך.

משקיע סולידי או מעדיף חשיפה למניות? ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף