>

בקרנות הפנסיה של הראל מבחר מסלולי ביטוח הנבדלים זה מזה בגובה פנסיית הנכות, פנסיית השאירים ופנסיית הזיקנה. כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לבחור מסלול ביטוח התואם את מצבך המשפחתי ורצונותיך במועד ההצטרפות לקרן, ולעדכן את מסלול הביטוח שבחרת בכל עת, גם לאחר הצטרפותך לקרן הפנסיה. כמו כן, הנך רשאי לבחור בהסדרי ביטוח התואמים את נתוניך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לעדכון פרטי הביטוח שלך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

להראל מגוון מוצרי פנסיה המעניקים לך פתרונות פרישה כוללים וייחודיים, המותאמים למצבך המשפחתי ולצרכיך. לפני התחלת התהליך, עליך לבחור את מסלול הביטוח המתאים ביותר עבורך, מבין מסלולי הביטוח של הראל המופיעים באתר:

 • מסלולי ביטוח - הראל פנסיה
 • מסלולי ביטוח - הראל פנסיה כללית

אם הנך רווק / אלמן / גרוש וברצונך לצמצם את הכיסוי הביטוחי לשאירים או לבן / בת הזוג, בנוסף לשינוי מסלול הביטוח, באפשרותך לבחור בוויתור על הכיסוי הביטוחי לשארים ("הצהרת רווק") במסגרת טופס עדכון פרטי ביטוח ולסמן בו את מצבך המשפחתי ואת רצונותיך. אם אתה מבוטח בקרן עתידית קופת פנסיה, באפשרותך לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים ("הצהרת רווק") באמצעות מילוי טופס בקשה לוויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים. למידע נוסף, עיין במדריך ויתור על כיסוי ביטוחי לסיכוני פטירה בקרן הפנסיה.
לידיעתך, הצהרת רווק תקפה למשך שנתיים.
אם הנך מעל גיל 60 באפשרותך לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים או נכות.
בנוסף, אתה רשאי לבחור בהסדר נכות מתפתחת ובהסדר נכות כפולה, או לוותר על כל אחד מהם בכל עת (לידיעתך, הסדר הנכות הכפולה ניתן לך כברירת מחדל).

 • באפשרותך להגיש את הבקשה on-line, באמצעות אתר האינטרנט: היכנס לאזור המידע האישי ותעדכן את פרטי הביטוח שלך בקלות ובמהירות.

 • כמו כן, באפשרותך למלא טופס עדכון פרטי ביטוח ולשלוח אותו אלינו באחת מן הדרכים הבאות:

 • באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: idconpension@harel-ins.co.il

  באמצעות פקס, למספר: 03-7348190

  באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

  באמצעות דואר, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

 • אם הגשת את הבקשה on-line באמצעות האתר, תקבל עדכון במסרון לטלפון הנייד שלך על כך שהפעולה נקלטה. עדכון פרטי הביטוח יבוצע תוך שבעה ימי עסקים.
 • אם הגשת את הבקשה באמצעות טופס עדכון פרטי הביטוח שלך, יבוצע תוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הטפסים התקינים במשרדי הראל פנסיה (יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים). במקרה שמועד ביצוע הפעולה חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

אם טופס הבקשה יימצא תקין ושלם, תעודכן בקשתך לעדכון פרטי הביטוח והודעה מתאימה תועבר אלייך.
אם בקשתך לא תאושר, נודיע לך על כך.