>

​​​כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שלך במקרה שסיימת את עבודתך וטרם הגעת לגיל הפרישה.

להלן האפשרויות העומדות בפניך לצורך המשכת התוכנית ושמירת זכויותיך בקרן הפנסיה שלך:​

  • תשלום באמצעות מעסיק חדש - המשך ההפקדות לתוכנית באמצעות המעסיק החדש.

  • תשלום ריסק - המשך העברת תשלומים לקרן הפנסיה לשמירה על רצף זכויותיך בקרן, באמצעות תשלום דמי הסיכון למקרי נכות ופטירה, לתקופה של עד 24 חודשים או התקופה הרצופה האחרונה (הנמוך מביניהם).

  • הפקדת תשלום באופן עצמאי - עם סיום הסדר הריסק, באפשרותך להמשיך ולשמור על זכויותייך באמצעות הפקדת דמי תגמולים באופן עצמאי לקרן הפנסיה שלך (גובה הכיסוי הביטוחי נגזר מגובה ההפקדות לקרן).

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לשמירה על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שלך.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

​במקרה שסיימת את עבודתך והופסקו התשלומים לקרן הפנסיה, קרן הפנסיה תמשיך לגבות במשך חמישה חודשים נוספים את דמי הסיכון מתוך יתרת התגמולים הצבורה בקרן הפנסיה שלך.
בתום חמישה חודשים תסתיים זכאותך לכיסוי ביטוחי ולא יימשך הוותק לעניין תקופת אכשרה למקרי נכות ופטירה.

אם ברצונך לשמור על הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה שלך, באפשרותך למלא טופס שמירת זכויות בקרן פנסיה (הסדר ריסק).
למילוי הטופס לחץ​ כאן​​

אם ברצונך להמשיך את התוכנית באמצעות מעסיק חדש, עליך למלא טופס הצטרפות או המשך חברות.

לאחר מילוי הטופס, באפשרותך לשלוח אותו אלינו באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: hokpension@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות דואר, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

  • ​לאחר קבלת הטופס במשרדינו, אנו נבדוק את תקינותו.
  • אם הגשת בקשה לתשלום ריסק - בקשתך תטופל תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלתה.
  • אם הגשת בקשה להמשך התוכנית הפנסיונית באמצעות מעסיק חדש או באופן עצמאי - בקשתך תטופל תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלתה.

    הגבייה באמצעות הוראה לחיוב חשבון מתבצעת ב-15 לכל חודש.

לאחר בדיקה שטופס הבקשה ששלחת תקין ושלם, תעודכן בקשתך לשמירת זכויות בקרן הפנסיה והודעה מתאימה תועבר אליך.
אם בקשתך לא תאושר נודיעך על כך.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות
  • באמצעות סוכן הביטוח / היועץ הפנסיוני שלך  ​