כעמית באחת מקרנות הפנסיה של הראל שעדיין לא הגיע לגיל פרישה, באפשרותך לשמור על חברותך בקרן גם במהלך תקופה של עד 12 חודשים ללא הפקדות תגמולים, בשל חל"ת, חופשת לידה, עזיבת עבודה וכו'.
שמירה על חברותך בקרן תאפשר לך להמשיך וליהנות מכיסוי ביטוחי ולשמור על רצף זכויותיך ותנאי חברותך בקרן.
אם טרם חלפו 12 חודשים רצופים ללא כיסוי ביטוחי בחשבונך בקרן הפנסיה והנך מעונין להמשיך את חברותך בקרן, עליך לעדכן אותנו באמצעות מילוי טופס ושליחתנו אלינו.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה לעדכון המשך חברותך בקרן הפנסיה.​

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: hitspension@harel-ins.co.il

באמצעות פקס, למספר: 03-7348280

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות דואר, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 2735*
  • באמצעות סוכן הביטוח / היועץ הפנסיוני שלך