כעמית עצמאי או כמעסיק המפקיד כספים עבור עובדיו באחת מקרנות הפנסיה של הראל, באפשרותך לבצע את ההפקדה החודשית של התגמולים בקרן הפנסיה שלך באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק שבבעלותך (הוראת קבע).

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להרשאה לחיוב חשבון בנק.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף
  • ​להגשת הבקשה עליך למלא את טופס ההרשאה בהתאם לקרן אליה הנך מבקש להעביר את צבירותיך.
  • אנא הקפד למלא בטופס הבקשה את פרטיך האישיים ואת פרטי חשבון הבנק שלך. את טופס הבקשה יש להגיש אלינו עם חתימה וחותמת הסניף. 
  • באפשרותך להגיש בקשה זו גם לצורך שינוי פרטי חשבון הבנק שלך.
  • לתשומת ליבך, גובה הפקדה חודשית מינימלית לקרן הפנסיה הינו 200 ₪. שכרך הקובע בקרן ייקבע בהתאם לגובה ההפקדה שתופקד בפועל לקרן.

לאחר מילוי הטופס, באפשרותך לשלוח אותו אלינו באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: hokpension@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור שלוש שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות דואר, לכתובת: בית הראל, לידי הראל פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן מיקוד 5211802

​אנו נטפל בבקשתך תוך חמישה ימי עסקים מיום העברת הבקשה אלינו ולבנק.

במקרה שבקשתך לא תאושר, אנו נעדכן אותך באמצעות סוכן הביטוח שלך.

באפשרותך לבטל את הבקשה באמצעות הודעה שתעביר אלינו ולבנק שלך.
כמו כן, באפשרותך לבטל מראש חיוב מסוים, ובלבד שתמסור על כך הודעה בכתב לבנק ולחברה המנהלת את קרן הפנסיה שלך, לפחות שלושה ימי עסקים לפני מועד החיוב ולא מעבר ל-90 ימים ממועד החיוב.​