​כספי הפיצויים הנצברים בקרן הפנסיה ניתנים למשיכה עם סיום העבודה אצל המעסיק, בכפוף לאישורו ובהתאם לתקנות מס הכנסה.

כספי התגמולים מיועדים לתשלום לקצבת זיקנה ועל כן משיכתם כסכום הוני, ללא אישור מתאים מרשויות המס, נחשבת למשיכה שלא כדין והיא חייבת במס בגובה 35%.

חשוב לזכור כי משיכת חלק מכספי הצבירה עלולה לפגוע בכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה, ולהקטין את סכום הקצבה לגיל פרישה.

​להגשת הבקשה עליך למלא טופס בקשה למשיכת כספים (ראה רשימת טפסים בתחתית העמוד) ולצרף את המסמכים הבאים:

​באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: pidyon@harel-ins.co.il
באמצעות פקס, למספר: 03-7348935 

תוכל לוודא את הגעת המסמכים בדוא"ל או בפקס, לאחר שלוש שעות ממועד שליחתם באמצעות המערכת הממוחשבת, הזמינה 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-70-28-70

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: בית הראל, לידי הראל ניהול קרנות פנסיה, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802 

  • ​טיפול בבקשתך למשיכת כספים: הודעה לעמית על תקינות מסמכים/ חוסרים תוך 2 ימי עסקים. ביצוע משיכה מהגעת כלל המסמכים באופן מלא ותקין תוך 4 ימי עסקים.  במקרה של משיכה כספים  מקרן פנסיה עתידית קופת פנסיה, זמן הטיפול הוא עד 10 ימי עסקים.
  • במידה וכל המסמכים יימצאו תקינים, יועבר לחשבון הבנק שלך התשלום המאושר.
    אם בקשתך לא תאושר נודיעך על כך.