>

כמעסיק, באפשרותך לבצע משיכה חלקית של כספי הפיצויים שנצברו בקופה עבור העובד שלך לאחר סיום עבודתו.
היות וכספי הפיצויים מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון לפנסיה של עובדיך ובנוסף הם מהווים הכנסה החייבת במס, חשוב כי תקרא מדריך זה ותפנה את העובד שלך לסוכן הביטוח או ליועץ הפנסיוני שלו בטרם משיכת הכספים מהקופה המרכזית לפיצויים.

המדריך הבא מותאם למעסיק לצורך משיכת כספי הפיצויים עבור עובד שסיים את עבודתו.
במידה והינך שכיר ואתה מעוניין למשוך כספים מקופת הפיצויים שלך, תוכל לעיין במדריך המתאים: משיכת כספי פיצויים מקופת הגמל.​

כספי הפיצויים הנצברים לזכות העובד שלך מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון שלו לפנסיה (כ- 45%). משיכתם בעת עזיבת מקום עבודה מקטינה משמעותית את קצבת הפנסיה שלו בגיל פרישה. בנוסף, בהתאם לתקנות מס הכנסה, יתכן והעובד יידרש לשלם מס בעת משיכת כספי הפיצויים.
לצורך ביצוע משיכת כספי הפיצויים יש להציג טופס 161. בנוסף, בקשת המשיכה תועבר לקופה על-ידך, המעסיק, ולא על-ידי העובד הזכאי.

לצורך הגשת הבקשה, על מורשה חתימה בארגון למלא טופס בקשה למשיכת כספים מהקופה המרכזית לפיצויים, לחתום עליו ולצרף אישור של העובד בתחתית הטופס (יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם בהתאם להנחיות ולסמן את בקשת המשיכה הנכונה).

להעברת כספי הפיצויים ישירות לחשבון הבנק של העובד, יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח
 • צילום צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש, חתום על-ידי הבנק

 להעברת כספי הפיצויים לחשבון הבנק שלך, המעסיק, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס 161 או אישור פקיד שומה, בציון מספר תיק ניכויים המתאים למסלול בקופה
 • צילום צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש חתום על-ידי הבנק (שלך, המעסיק)

​​באפשרותך להגיש את הבקשה באחת הדרכים הבאות:

באמצעות הפקס, למספר: 03-7348351

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: mfax@harel-ins.co.il

באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדוא"ל או בפקס באמצעות המענה הממוחשב, הזמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-700-702-870. השירות ניתן כעבור 3 שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.

באמצעות הדואר, לידי הראל - קופה מרכזית לפיצויים, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211802

 • ​​לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים, אנו נבחן את זכאותך לביצוע משיכת הכספים.
 • במידה ובקשתך אושרה, התשלום יועבר בהעברה בנקאית לחשבונך. התשלום יתבצע עד 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה תקינה ומלאה במשרדינו.
 • במידה ובקשתך לא אושרה, יישלח אליך מסרון לטלפון הנייד עם בקשה להשלמת הנתון / המסמך החסר. בנוסף יישלח אליך גם מכתב בדואר.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • ​בכל עת בקלות ובמהירות דרך פורטל המעסיקים באתר.
 • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו במספר 2735*.
 • באמצעות פנייה לסוכן ה​ביטוח שלך.
 • באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך.